Duitse regimenten op verlof in Sint Niklaas in 1918

Duitse regimenten op verlof in Sint Niklaas in 1918


19180117 3 Duitsche infanterieregimenten komen hier toe om zich uit te rusten en worden bij de burgers gekaserneerd……………………………………………………………………………………………………………………………. 150

19180117 ’t Duitsch infanterieregiment dat in ’t Klein Seminarie en bij de burgers gekaserneerd was, is dezen morgend na 3 weken rust, weer naar ’t front vertrokken…………………………………………………………………… 149

19180212 Er vertrekt 1 infanterieregiment naar het front na 4 weken hier te zijn geweest……….. 151

19180213 Het 2de Duitsche infanterieregiment vertrekt naar ’t front……………………………………. 151

19180214 Het 3de infanterieregiment vertrekt naar het front…………………………………………….. 151

19180219 3 Duitsche infanterieregimenten komen…………………………………………………………… 151

19180315 De 3 Duitsche regimenten die hier bij de burgers gelogeerd waren zijn na een goede 3 weken rust naar ’t front vertrokken……………………………………………………………………………………………………………. 152

19180501 Er komen hier twee Duitsche infanterieregimenten toe, ze worden in de zalen en bij de burgers ingekwartierd…………………………………………………………………………………………………………………………… 155

19180603 De 2 Duitsche infanterieregimenten zijn naar het front vertrokken………………………… 156 19181002 Een 1000 tal mariniers, echt janhagel worden in de Akademie van St Niklaas ingekwartierd  

Door Raphaël Waterschoot genoteerd. Was verboden om zo iets te noteren en op te lijsten.