31 december 1914 donderdag Sint Niklaas

Er wordt hier een Duitse officier begraven die op de Klinge zelfmoord had gepleegd.

uit NRC:
niets genoteerd

kopie uit heruitgeverij

31 december 1914 De correspondent van het Berliner Tageblatt te Gent beschrijft de plechtige inwijding van wat hij het eerste Duitse soldatenkerkhof in België noemt Het ligt bij Kwatrecht, in de nabijheid van stukgeschoten huizen en andere overblijfselen van de hevige gevechten, die in deze streek geleverd zijn. Dezelfde Duitse brigade, die aan de gevechten met de Belgen op hun terugtocht uit Antwerpen had deelgenomen, kwam toevallig onlangs weer in de buurt van Kwatrecht in reserve te staan. En zodoende sprak het vanzelf, dat men de tijd gebruikte, om de kameraden, die voor het vaderland gesneuveld waren, een waardige en gemeenschappelijke rustplaats te bereiden. Niet altijd was het gemakkelijk de verschillende graven, die over een grote afstand verspreid lagen, terug te vinden. Dikwijls hadden weer en wind de haastig opgeworpen aardheuvels reeds geëffend of het eenvoudige houten kruis van zijn plaats gebracht. Men zag tegen geen moeite op en heeft hard gewerkt, tot al de gesneuvelde kameraden opgegraven en, in de dood verenigd, op een nieuw kerkhof bijgezet waren. Kerstmis stond voor de deur, toen men tot de plechtige inwijding van dit eerste soldatenkerkhof over kon gaan. De slachtoffers zijn nu in de koele aarde in een groot vierkant tussen de grote weg en de spoordijk in het gelid ter ruste gelegd. Daar zijn meer dan honderd versierde grafheuvels en op elk daarvan staat de naam en de rang van de dode. Er zijn ook verscheidene officieren onder, ook een geestelijke, die als luitenant met de degen in de vuist vocht en sneuvelde. In het midden van de begraafplaats ligt een groot steenblok met het opschrift: “De reserve-aanvullingsbrigade … aan haar gevallen kameraden, 9/10 oktober 1914.” Een zangvereniging, die uit de soldaten te velde gevormd was, zong het: “Vater, ich rufe dich!” De protestantse veldgeestelijke sprak enkele korte woorden en de soldaten hieven daarop het lied: “Morgenrot, Morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod” aan. Tenslotte kwam de katholieke geestelijke aan het woord, die in zijn lijkrede de nadruk legde op de gemeenschappelijke plicht van alle gezindheden en op de noodzakelijk om de keizer te geven wat des keizers is, maar Gode wat Gods is. De eerste krans, die op de begraafplaats werd neergelegd, was er een van de keizer; een groot aantal andere kransen kwamen daar nog naast te liggen. Met het spelen van “Ich hatt’ einen Kameraden” en een parade van de erecompagnieën, welke door een generaal geïnspecteerd werd, werd de plechtigheid.

foto http://www.erfgoedbanklandvanrode.be/duits-kerkhof-kwatrecht-melle-1914

30 december 1914 woensdag Sint Niklaas

Ik ga naar Kemzeke bloem dragen om enkele broden te laten bakken bij onze boterboerin. Er zijn daar een 150 Duitse soldaten.

uit NRC:
19141230 – Groote Duitsche raid naar Duinkerken, waarbij 20 dooden, tal van gekwetsten. 

zie ook

http://www.geschiedenisonlineprijs.nl/kandidaten?alias=oorlogsdagboekorg&type=W

26 december 1914 zaterdag Sint Niklaas

Geen nieuws.

Uit NRC :
19141226 – Nota van de Vereenigde Staten aan Engeland. 
19141226 – ’s Morgens om 5ure 20 een Zeppelin boven Nancy. Veertien bommen geworpen. Twee personen gedood , twee gewond. Gebouwen werden beschadigd. 

uit heruitgeverij : geen nieuws

zie ook
http://www.geschiedenisonlineprijs.nl/kandidaten?alias=oorlogsdagboekorg&type=W

http://www.oorlogsdagboek.org/
foto Edmond Lentacker, broer Leonie

25 december 1914 vrijdag Sint Niklaas

De Duitsers vieren volop Kerstmis. Hun kazerne is binnenin versierd.
Uit NRC:
19141225 – De Italianen bezetten Walona http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/kranten/un/1914/0625 
19141225 – Groote Britsche luchtraid naar Cuxhaven. Commandant Hewlett wordt vermist, maar later behouden teruggevonden. Taube boven Sheerness. Engelsche aanval op de Zeppelin loods te Brussel. Duitsche luchtraid naar Engeland. Bommen bij Chatham. De vliegers worden verjaagd. 

 

 

zie ook
http://www.oorlogsdagboek.org/
http://www.geschiedenisonlineprijs.nl/kandidaten?alias=oorlogsdagboekorg&type=W

24 december 1914 donderdag. Sint Niklaas

De Duitsers kappen pijnbomen in de bossen om er kerstbomen van te maken.De soldaten beginnen reeds Kerstmis te vieren.

uit NRC: 19141224 – Een Duitsche vlieger werpt bommen op Dover zonder schade aan te richten 

een prachtige kerstavond toegewenst!

een leuk kerstcadeau voor mij?STEM
http://www.geschiedenisonlineprijs.nl/kandidaten?alias=oorlogsdagboekorg&type=W

postkaart -Binnenzicht OLV kerk waar Raphael vermoedelijk de middernachtmis gevierd heeft als die mocht plaatsvinden van de Duitsers?

23 december 1914 woensdag

Geene voorvallen.

in NRC er is niets vermeld
in heruitgeverij
heel veel vermeld, gaat over een belasting die men zal heffen door de gemeenteraad van Gent ten laste van afwezigen en dat is niet mis 2 frank per dag dat hij afwezig is van een hoofd van gezin dat meer dan 25 f en minder dan 40 fr aan hoofdsom in de personen belasting betaald en 5 fr van 40-100 en 10 frank van meer dan 100 de gehuwde vrouw 1 fr en elk kind 1/2 fr per dag. Wat hey juist is en of dat echt geind is na de vijandelijkheden weet ik niet.
Verder een artikel over de volkenrechten in Belgie: Er zouden dozen en exemplaren van fabrieksmatige dumdum kogels door de Duitsers gebruikt en teruggevonden zijn bij de Duitse Officieren. Sommige verwondingen kunnen ook enkel afkomstig zijn van zon genre kogels.

zie ook en stem op mij

http://www.geschiedenisonlineprijs.nl/kandidaten?alias=oorlogsdagboekorg&type=W

22 december 1914 dinsdag Sint Niklaas

Geen nieuws.

uit NRC:
19141222 – De Fransche duikboot Curie in de Adriatische Zee in den grond geboord. 

niets te melden in de heruitgeverij

uit Wikipedia; U.14 De Franse Duikboot Curie werd buitgemaakt op 20 december 1914 toen deze de haven van Pola probeerde binnen te varen. Gelicht en in dienst gesteld als de U.14 van de Oostenrijks-Hongaarse marine en werd aldaar één van de succesvolste duikboten.(en wordt nogmaals vermeld in de bijlagen van het dagboek als hij tot zinken gebracht wordt)

foto uit http://zone.sousmarins.free.fr/galeriephoto.htm