vervolg index Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot

Wachtpost Plezantstraat, 37
Wachtpost Poste, 37
Wachtpost 3 Koningen, 36
Wachtpost Anwerpschen Steenweg, 36
Wachtpost Breedstraat, 36
Wachtpost Duitse Kazerne, 37
Wachtpost Gendarmerie, 37
Wachtpost Kommandantur, 37
Wachtpost Moleken, 37
Wachtpost St Charles De Meesterstraat, 36
Wachtpost Station, 37
Wachtpost Vijfstraten, 36
Wachtpost Vischmijn, 36
Waldeckerhof, 95, 131
Warande, 65
Weldadigheids bureel, 134
Werk van den akker Gazometerstraat, 37
Werk van den Akker Gildenhuis Nieuwstraat, 52
Werkloozenfonds Collegestraat, 43
Werkloozenfonds voor werkloze arbeiders Nijverheidsschool Voorkeurstraat, 52
Westerstatie, 83
Zaal Casino, 78
Zuidstatie, 107
Gedeporteerden, 106, 108, 109, 113, 114, 116, 117, 121, 123, 126, 136
Geelectrocuteerd, 57
Geiten, 82
Gelicencieeerd, 20
Gelicencieerd, 18
Gendarmerie, 131
Gent, 14, 15
Gent Terneuzen, 20
Gesloten Etappen, 162