28 februari 1915 zondag Sint Niklaas

 Niets aan te stippen.

uit NRC

19150228 – Het Engelsche koopvaardijschip Thordis boort een Duitsche duikboot in den grond. 

zie ook

http://www.oorlogsdagboek.org