Ook de rantsoenen worden genoteerd in het dagboek

Rantsoenen

19150315 Wij krijgen nog 250 gram per man brood per dag! Zoo een 5 boterhammen………………. 36

19150525 De broodpegel van 300 gram per man en per dag wordt definitiev in St Nikolaas ingevoerd. 42

‘19150610 t Rantsoen brood is tegenwoordig 333 gram per hoofd en per dag………………………….. 44

‘19150830 t Rantsoen per man is 350 gram per dag……………………………………………………………… 55

19160409 150 gram vleeschrantsoen……………………………………………………………………………….. 82

19160415 ’t Vleeschrantsoen begint vandaag; 150 grammen………………………………………………… 82

19160514 100 gram vleeschrantsoen……………………………………………………………………………….. 85

19160525 Ons rantsoen vlees per week wordt door de Duitscher vermindert op 125 gram per persoon.             86

19160527 We krijgen deze week elk 110 gram vleesch per persoon als rantsoen……………………… 87

19160611 We krijgen 100 grammen vleesch als rantsoen deze week……………………………………… 87

19160618 We krijgen ons rantsoen vleesch deze week……………………………………………………….. 88

19160627 Ons rantsoen brood is op 400 gram per man en per dag…………………………………………. 89

19160709 We krijgen ons rantsoen vleesch deze week 100 gram per persoon…………………………. 91

19160729 vleesch niet meer gerantsoeneerd is kost 6 à 7 frank de kgr……………………………………. 94

19160921 Ons rantsoen brood wordt vermindert op 325 gram per dag…………………………………. 101

19180318 Gezien de graanschaarste krijgen we van heden per persoon maar 250 gram brood per dag meer.   153

19180603 Brrodrantsoen nog altijd krijgen we 250 gr. per dag……………………………………………… 156

19180629 We krijgen eene nieuwe aardappelkaart…………………………………………………………… 157

19180712 Kinderen onder de 3 jaar, persoonen boven de 75 jaar en zieken moeten zich op het stadhuis voor de nieuwe stedelijkemelkverdeling laten inschrijven……………………………………………………………………. 158

19181104 brood kost 0,82 fr: de kgr. ’t Rantsoen is 333 gram……………………………………………….. 165