2 november 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Op bevel der kommandantür moesten dezen morgend om 8 uur alle jonge mannen van 18 tot 39 jaar op de Raap zijn ten einde gedeporteerd te worden
.
Er waren 7 man de anderen bleven thuis ik natuurlijk ook.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
geen  nieuws  overgeschreven uit NRC
geen verordeningen meer
affiches uit de collectie KOKW

31 oktober 1918 donderdag . Sint Niklaas.

De mariniers der Akademie verlaten St Niklaas naar Antwerpen; zij worden door anderen vervangen
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
nieuws overgeschreven uit NRC

19181031 – De wapenstilstand met Turkey geteekend. 
geen verordeningen meer
affiches uit de collectie KOKW

Robin is ook de tentoonstelling gaan bekijken al is het begrip over overgrootvader niet echt makkelijk te begrijpen.

29 oktober 1918 dinsdag. Sint Niklaas

Afbeelding van de kleine tentoonstelling over Raphaël Waterschoot in de BIB Merksem.

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 29-10-1918 tot en met 30-10-1918 geen nieuws
tot en met 30-10-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
geen verordeningen meer
affiches uit de collectie KOKW

27 oktober 1918 zondag. Sint Niklaas

Het dak en de gebouwen langsheen de statie wordt wit gemaakt.
Er vliegen hier veel vijandelijke vliegers over, deze worden beschoten. De Duitsche ontruiming duurt voort.

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 29-10-1918 tot en met 30-10-1918 geen nieuws
nieuws overgeschreven uit NRC

19181027 – Doorbraak van het Oostenrijks Hongaarsch front in Italië voor de Engelsen. 300.000 gevangenen en 3000 Kanonnen genomen
19181027 – Turkije begint vredesbesprekingen. Aleppo in Syrië door de Engelschman bezet. Het front in Mesopotamië wijkt. Kerkuk door de engelscen bezet. 

geen verordeningen meer
affiches uit de collectie KOKW

staander tentoonstelling bib Merksem Raphaël Waterschoot

24 oktober 1918 Donderdag. Sint Niklaas

De terugtocht duurt voort.
Alle waren slagen dat het een plezier is af. Zoo onder andere
Vleesch verleden week 22fr: nu 6 fr: de kgr.
Rogge 2 fr nu 0,35fr:
Tarwe 5 fr: nu 2,50 fr:
Patatten 1 fr: de kgr nu 0,20 fr
De Duitsche soldaten bestelen de boeren; varkens en koeien worden er gestolen.
Voor 50 mark is er een koe te krijgen.
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 26-10-1918 tot en met 26-10-1918 geen nieuws

van tot en met 24-10-1918 geen nieuws  overgeschreven uit NRC
geen verordeningen meer
affiches uit de collectie KOKW

19181028 Inleveren vuurwapens