22 oktober 1918 dijnsdag. Sint Niklaas

Op de foto Jean-Marie De Wilde en Piet Van Bouchaute (annalen 121 pagina  97-141 Het oorlogsdagboek van Raphaël Waterschoot bij de Sint Niklase  Burgerwacht (augustus – oktober 1914) een uitgave van het KOKW

Meldeambt. Een 500 tal burgers worden opgeeischt en in eene danszaal der Ankerstraat opgesloten

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online

van tot en met 24-10-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
geen verordeningen meer
affiches uit de collectie KOKW