Index oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot

Kommiteit, 78, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Koper, 123, 149, 152, 159
Koperdraad, 81
Korporaal Huart, 9
Kostuum, 157
Krijgsgevangenen, 165
Kruisdijk, 20
Lanciers, 13
Land van Waes, 66
Landstorm soldaten, 35, 40
Langeleede, 14
Lazaret, 161, 165
Leuven, 4
Lier, 13
Linieregiment, 1, 2
Loochristy, 13, 14, 15
Magazijnen Tiest, 2
Markepakkers, 56
Marktkramers, 74
Matrasvulsel, 153
Mechelen Terneuzen, 21, 35, 43, 46, 52, 55, 56, 59, 64, 65, 68, 72, 73, 78, 82, 85, 86, 91, 97, 98, 100, 104, 106, 109, 126, 128, 137, 141,
152, 154, 159
Meldekaart, 69, 72, 73, 81, 86, 92, 94, 96, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 117, 118, 120, 123, 125, 127, 130, 133, 139, 142, 144, 146, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 162
Melle, 5
Mendonck, 14
Mevr De Douwe, 29
Mevr De Schepper, 27
Mevr Dumez, 16
Mevr Heyninck, 11, 14
Mevr Jules Heyninck, 10
Mevr Van Havere, 21
Mevr Wed Van Havere, 21
Mevr Weduwe Persijn, 11, 14
Midden Europeesche uur, 26
Milicie, 45, 59
Minister, 10
Mobilisatie, 1, 2, 27
Moerbeke, 8, 15, 17, 22
Moervaart, 12, 14, 15
Moord, 105, 139
Mr August Dhooge, 4
Mr Boer Van Kerckhoven, 18
Mr Broeder Berckmans, 4
Mr Brouwer Van Overbeke, 16
Mr De Haes’s, 27
Mr De La potterie de Pottelsbergh, 5
Mr De Lansheere, 19
Mr Dirix, 9
Mr dokterLammens, 13
Mr dokterThienpont, 11
Mr Henri De Smedt, 7
Mr J.Van Doosselaer, 21
Mr Janssens, 8

Index vervolg Dagboeken Raphaël Waterschoot

Gesneuveld, 68 Gevangenis, 65 Gouvernementsgebied, 92, 93, 96, 98, 129, 132 Graanopmeter, 154 Grens, 31, 32, 38, 45, 68, 86, 93, 96, 98, 100, 106, 132 Groene jagers, 17 Groenselmarkt, 91, 126, 127 Groenten, 129 Groote baan, 26 H.Sacramentsprocessie, 44 Haeren-Wille, 5 Heilig Sacrament, 89 Hemd, 107, 134 Herenthals, 13 Het Werk der Gezonde Melk, 97, 136 Het werk van den Akker, 136 Hoeren, 36, 37, 42, 57 Holland, 19, 22 Hollander, 28 Hollandsche grens, 17, 19 Hollandsche kruiser, 20 Hond, 50, 53, 54, 144 Hondkarren, 14 Hoofdkerk, 24 Hooi, 153 Hoornbeesten opeising, 34, 36, 37, 51, 70, 74, 75, 84 Hout, 37, 56, 119 Huishoudens, 42 Huishuur, 76 Huiszoeking, 84, 126 Hulst, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Ijzer, 17, 24, 27, 37 Infanterieregiment, 149, 150, 151, 155, 156 Jongensschool, 17 Kaartjes 25 centiem, 47 Kabienen, 77 Kaf, 153 Kannonnen, 32, 165, 166 Kanon met caisson, 132 Katoen, 68, 76 Kazerne van Brugge, 18 Keizers verjaardag, 150 Kemseke, 8, 9, 10, 11, 26, 30 Kerk, 52 Kermis., 46 Kerstmis, 29 Kinemas, 51 Knocke, 18, 19 Kolen, 47, 53, 115, 116, 119, 120, 123, 124, 135, 139, 142, 143 wat er nog overblijft is voor morgen

vervolg index Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot

Wachtpost Plezantstraat, 37
Wachtpost Poste, 37
Wachtpost 3 Koningen, 36
Wachtpost Anwerpschen Steenweg, 36
Wachtpost Breedstraat, 36
Wachtpost Duitse Kazerne, 37
Wachtpost Gendarmerie, 37
Wachtpost Kommandantur, 37
Wachtpost Moleken, 37
Wachtpost St Charles De Meesterstraat, 36
Wachtpost Station, 37
Wachtpost Vijfstraten, 36
Wachtpost Vischmijn, 36
Waldeckerhof, 95, 131
Warande, 65
Weldadigheids bureel, 134
Werk van den akker Gazometerstraat, 37
Werk van den Akker Gildenhuis Nieuwstraat, 52
Werkloozenfonds Collegestraat, 43
Werkloozenfonds voor werkloze arbeiders Nijverheidsschool Voorkeurstraat, 52
Westerstatie, 83
Zaal Casino, 78
Zuidstatie, 107
Gedeporteerden, 106, 108, 109, 113, 114, 116, 117, 121, 123, 126, 136
Geelectrocuteerd, 57
Geiten, 82
Gelicencieeerd, 20
Gelicencieerd, 18
Gendarmerie, 131
Gent, 14, 15
Gent Terneuzen, 20
Gesloten Etappen, 162

Index dagboek Raphaël Waterschoot vervolg

Ondersteuning Soldatenfamilien Nijverheidsschool Brouwerstraat, 52
Passbureau, 64, 70, 163
Passbureau Casinostraat na 1 oktober huizen Mr De Larville, 60
Patronagie, 103, 135
Pensionaat Broeders Hieronymieten, 51
Policiekantoor, 95
Scheerders Steenbakkerij, 165
School van Dhr Elinck, 103
Schoolkazerne, 131
Schrijfstûben, 132
Soepkommiteit, 60
Soepkommiteit in de schoollokalen, 52
Soldatenheim, 95
St Camillus Gasthuis, 112, 120
Stadhuis, 50, 55, 61, 62, 68, 70, 72, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 100, 103, 109, 112, 115, 117, 120, 123, 125, 127, 129, 130, 131, 134, 139, 142, 144, 146, 149, 151, 152, 155, 156, 158, 159, 162, 163, 165
Stadsschool, 89
Stadsschouwburg, 77, 78
Stadswinkel Union, 88, 90, 91, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 105
Statiestraat zaal liberale Casino, 70
Station, 33, 42, 51, 65, 164
Stedelijk Hospitaal., 42
Tabakfabrieken, 134
Tempel der Katholieken, 131
Tempel der Protestanten, 131
Theaterzaal alias protestantse tempel Brouwerstraat, 81
Uitbetaling ondersteuning Cinema Help U Zelve Mercatorstraat, 135
Uitbetaling ondersteuning Huis Goetgeluk Kalkstraat, 135
Uitbetaling soldatengelden Akademie, 60
Vakschool, 31, 60
Vakschool St Antonius O.L.Vrouwplaats, 103
Velodroom, 135
Vleeschdépôt Duitsers, 33

Stemmen kan nog tot 31/1

index oorlogsdagboek Raphael Waterschoot

Kommandantur, 34, 57, 67, 74, 76, 80, 91, 95, 131, 132, 161, 164
Konig Lûdwig Kazerne, 131
Le Havre, 137
Lokaal de Casino Statiestraat casino Statiemannen, 84
Magazijn Belpaire Plezantstraat, 57
Magazijnen Tietz Statiestraat, 56
Mechelen werk weigering 04 06 1915, 44
Meisjesweezenhuis, 129, 136, 140, 141, 145
Meldeambt, 66, 70, 72, 73, 74, 79, 83, 95, 142, 149, 151, 152, 159, 164
Meldeambt Casino, 69
Meldeambt Casinostraat, 63
Meldeambt Casinostraat huizen Delarville, 64
Meldeambt zaal Casino Statiestraat, 68
Mess voor officieren, 95
Mess Voor officieren Stab, 131
Middenbureel ondersteuningscommiteit Café l Union Grote Markt, 77
Militar Casino, 57
Militär gericht, 95, 131
Museum, 163
Nationaal Kommiteit Van Ondersteuning aan de werklooze in nood verkerende familien Collegestraat, 44
Nationale Bank, 100, 115, 117, 121, 123, 127, 137, 142, 145, 146
Nationale Kommiteit voor ondersteuning aan de werklooze en in noodverkeerende familiën Brouwerstraat Akademie en Nijverheidsschool, 52
Nijverheidsschool, 43, 52, 59, 60
Nijverheidsschool Collegestraat bureel soepcommiteit, 43
Normaalschool, 161
O.L.Vr. Presentatie, 160
O.L.Vrouwekerk, 131, 139
Oefenplein Gazometer, 37
Onderbureel ondersteuningscommiteit betalingen Kalkstraat 89, 77
Onderbureel ondersteuningscommiteit betalingsbureel St Jozefstraat, 77
Onderstand Werklozen feestzaal Akademie, 59

index vervolg dagboek Raphaël Waterschoot

Huis Boenders Warande Duitse Militaire politie, 56
Huis Boyé, 76
Huis De Coninck, 131
Huis De Schepper, 77
Huis Joris, 80, 95
Huis Larsille, 74
Huis Mertens Hofstraat Duitsers, 53
Huis Mr Behaegel Casinostraat, 31
Huis Ongena Vortgangstraat Duitsers, 55
Huis Smet, 132
Huis Standaert, 165
Huis Thienpont, 80
Huis Thienpont Statiestraat Casino afgescha ft, 84
Huis Thienpont Statiestraat Militair Casino, 39
Huis Verdurmen O.L.Vrouwplaats Duitsers, 31
Huis Vermeiren, 139
Huis Willockx, 132
huisMr Standaert de Baere Prins Albrechtstraat Duitsers, 62
Huurhuis Mr Nobels Statiestraat Duitsers, 62
Janssens Fabriek Hofstraat, 68
Kalkstraat helft Ondersteuningscommiteit, 67
kasteel Janssens Brouwerstraat woonst Duitsen generaal, 46
Kasteel Janssens Brouwerstraat Generaal en staf, 43
Kasteel P Janssens Brouwerstraat Duitsers, 33
Kazerne, 58, 71, 93, 106
Kazerne Herzog Albrecht Kazerne,, 39
Kazerne König Lüdwig Kazerne, 39
Kemseke, 50, 53, 85
Kemseke nu grensgebied, 64
Kleerwinkel, 47
Klein Seminarie, 31, 143, 147, 149
Kleine Peperstraat Weldadigheidsbureel en Stille armen, 52

Nog 7 dagen en dan is de winnaar gekend …..

vervolg index oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot

Doplokaal School Constantinus Klein Hulst, 135
Dry poorten meisjesschool, 70
Duits veedepot Fabriek P Verbreyt Kleine Laan, 69
Duits veedepot Fabriek Baeck Gazometerstraat, 69
Duitsch Ortshospitaal, 132
Duitsche Militaire Slachterij, 146
Duitse paardenstallen Kazerne Slachthuisstraat, 66
Fabriek, 96, 117, 130, 132, 134
Fabriek Jan Nobels Plezantstraat, 57
Fabriek Janssens, 56, 112, 135
Fabriek Van Havere, 162
Fabriek Verbrugge, 162
Fabrieken, 36, 43
Fabrique Baeck, 135
Fabrique de Rubans, 135
Fabrique Meert, 135
Feldbuchhandel, 95, 131
Flûgwache, 131
Fort van Haesdonck schietoefeningen, 57
Fransche Avondschool voor jongens Patronagie Kasteelstraat, 103
Gaverland, 98, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 141, 155
Gendarmerie, 93, 94
Gesticht St Charles, 64, 65
Gildenhuis, 136, 150, 162
Grote Markt Muziek Kiosk, 46
Hazendans, 150
herberg De Commercie, 61
Herzog Albrecht kazerne, 89
Herzog Albrecht Kazerne, 131
Hoofdkerk, 49, 65, 129, 130, 145
Hoogkameren, 150
Hospitaal, 92, 144
Huis Boenders, 95

Vervolg Index Dagboek Raphael Waterschoot

Doplokaal School Constantinus Klein Hulst, 135
Dry poorten meisjesschool, 70
Duits veedepot Fabriek P Verbreyt Kleine Laan, 69
Duits veedepot Fabriek Baeck Gazometerstraat, 69
Duitsch Ortshospitaal, 132
Duitsche Militaire Slachterij, 146
Duitse paardenstallen Kazerne Slachthuisstraat, 66
Fabriek, 96, 117, 130, 132, 134
Fabriek Jan Nobels Plezantstraat, 57
Fabriek Janssens, 56, 112, 135
Fabriek Van Havere, 162
Fabriek Verbrugge, 162
Fabrieken, 36, 43
Fabrique Baeck, 135
Fabrique de Rubans, 135
Fabrique Meert, 135
Feldbuchhandel, 95, 131
Flûgwache, 131
Fort van Haesdonck schietoefeningen, 57
Fransche Avondschool voor jongens Patronagie Kasteelstraat, 103
Gaverland, 98, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 141, 155
Gendarmerie, 93, 94
Gesticht St Charles, 64, 65
Gildenhuis, 136, 150, 162
Grote Markt Muziek Kiosk, 46
Hazendans, 150
herberg De Commercie, 61
Herzog Albrecht kazerne, 89
Herzog Albrecht Kazerne, 131
Hoofdkerk, 49, 65, 129, 130, 145
Hoogkameren, 150
Hospitaal, 92, 144
Huis Boenders, 95

Dagboek Raphaël Waterschoot Index vervolg

vervolg index dagboek Raphaël Waterschoot

Akademie Collegestraat Werkloozenfront, 40
Akademie helft Ondersteuningscommiteit, 67
Amerikaansche Winkel magazijn in Zaal College, 60
Amerikaansche Winkel Collegestraat Akademie, 41, 43
Amerikaansche Winkel vanaf 24-9 Statiestraat81, 58
Amerikaansen winkel magazijn in Entrepot, 60
Amerikaansen winkel magazijn in Patronage Klein Hulst, 60
Autofabriek, 93
Autofabriek Janssens Gazometerstraat, 57
Betaling Onderrstand werklozen Kalkstraat, 60
Betaling Onderstand werklozen Akademie, 60
Bureel Mechelen Terneuzen Nieuwstraat, 65, 68
Café, 81, 108, 110, 115, 116, 122, 136, 142
Café De Hoop, 163
Café De Spiegel, 163
Café l’Union, 134, 136
Café Stad Nantes, 47
Casino, 80, 82, 85, 131, 139
Casino Bahnhofmannen, 95
Cavaleriekazerne, 108
Cigarenfabrieken Tinchant, 163
Cinéma Royal, 150
Cinemas, 77, 96, 132, 134
College, 37, 70, 138, 147, 161
Collegekerk, 131
de Cercle Litéraire, 57
Den Arend, 131
Depot Amerikaansen Winkel Akademie, 40
Depot Amerikaansen Winkel College feestzaal, 40
Deutsch Inkwartierûngsburo, 131
Deutsche Polizei Haubtwache, 131
Doplokaal Hangar Opitz Westerstraat, 135
Doplokaal Huis Goetgeluk Kalkstraat, 135

Vervolg index dagboeken Raphaël Waterschoot

Vervolg index

Duitschen dokter, 27
Emma Lentacker, 21, 53
Grootmoeder Lentacker, 25
Grootmoeder Waterschoot, 25
Hilda Waterschoot, 70
Jean Waterschoot, 51, 129
Leander Waterschoot, 5, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 24, 25
Leon Lentacker, 2, 6, 158
Leonie, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 112, 115, 120, 128, 141, 154, 159
Leonie Waterschoot, 22, 23, 119
Lisa Lentacker, 54
Mama Waterschoot, 42, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119
Marie Lentacker, 22
Marie Waterschoot, 22, 23, 24, 120, 149
Mr onkel Petrus Kegels, 56, 68, 112, 115
Nicht Marie Van Poecke, 38
Nichten Waterschoot, 42
Papa Lentacker, 21, 24, 43, 44, 46, 47, 50, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 98, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 137, 140, 141, 142, 145, 146, 149, 152,153, 154, 155, 156, 158, 159
Papa Waterschoot, 7, 9, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 54, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 73, 74, 81, 86, 91, 93, 94
Tante Heyman, 35
Tante Janssens., 22
Zuster Leonie, 10, 21
Zusters Lentacker, 47
Zusters Waterschoot, 26, 117
Fortengebied, 92, 94, 133
Gardeville, 73, 80, 99
Gaz, 113
Geblindeerde trein, 17
Gebouw
Akademie, 43, 53, 59, 60, 66, 67, 77, 80, 82, 87, 88, 95, 100, 103, 107, 138, 140, 163, 165
Akademie Collegestraat bureel soepcommiteit, 43