Dagboek Raphaël Waterschoot de indexen

Vervolg index Dagboek Raphael Waterschoot

Duitschen poste, 49
Duitschland, 138
Duitse Poste, 51
Duiven, 29
Eekloo, 4, 5, 7, 17
Eenzelvigheidskaart, 79, 85, 88, 90, 96, 99, 133
Elektriciteit, 113
Encycliek, 30
Engeland uitwijken, 35
Engelsch vliegmachien, 10
Engelsch watervliegtuig, 13
Engelsche kannonnen, 14
Engelsche soldaten, 13, 14, 17
Engelschen, 37
Ertvelde, 7
Esch, 114
Essence., 96
Etappe commandant, 27
Etappen, 93, 96, 100, 102, 106, 110, 121, 132, 133
Etappen gouvernement, 92
Etappengebied, 54, 75, 161
Europa, 1
Exentrieken, 2
Ezels, 133
Familie
Albert Lentacker, 10, 47
Albert Waterschoot, 21, 40, 73, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 142, 149, 159
Antoon De Kreymer, 36
Broeders Waterschoot, 23, 24, 26
Edmond Lentacker, 3, 44, 46, 47, 50, 57, 62, 65, 66, 85, 88, 98, 100, 103, 105, 108, 111, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 137, 140, 142, 145, 147, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 159
Edward Keppens, 1
Elisa Lentacker, 21
Emiel Waterschoot, 116, 152, 155
Emile Waterschoot, 9, 11

Advertenties

Geschiedenisonlineprijs.nl index dagboek Raphaël Waterschoot.

Is een dagboek zonder veel bladvulsel maar steeds maar feiten.

vervolg

Bossestraat, 7
Bouchaute, 16
Bouwnijverheid, 51
Breigoedfabrieken, 51, 134
Breskens, 20

De Nieuwe Rotterdamsche Courant, 46, 79, 136
De Klinge, 7, 9, 22, 30
De koning, 15
De kruisen, 41
De Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25, 26, 28
De Tijd, 25
Den Ijzer, 49
Den Plezanten Hof, 18
Dendermonde, 4, 10, 14, 15
Depôt van Beveren, 13
Depôt van Lier, 13
Divisie, 151
Divisiestaf, 166
Doodgeschoten, 140
Dopkaart, 135
Dudzeele, 18
Duffel, 13
Duitsch paspoort, 51
Duitsch vliegmachien, 38
Duitsche commandatur, 27
Duitsche gendarmen, 36, 69, 74
Duitsche Militaire Policie, 56
Duitsche uur, 61
Duitsche vlaggen, 78
Duitsche vliegers, 18
Duitsche wacht, 26
Duitsche wachten, 26

kaartje verstuurd 1921

Geschiedenisonlineprijs.nl stem nu!

Vervolg index dagboek Raphael Waterschoot!

Brief, 133
Broeders Hieronymieten, 4
Brugge, 6, 7, 17, 18
Brugsche gevang, 17
Burgerwacht, 4, 27, 39, 66, 69, 72, 73
Burgerwacht Brussel, 2, 3, 6
Burgerwacht leuven, 4
Burgerwacht van Dendermonde, 8
Cavalerie der dépots, 13
Cluysen, 8
Cokeovens van Sluiskil, 20
Commandant de Place, 10
Commiteit, 61
Communikanten, 153
Compagnie burgerwacht, 10
Compagnie De Smet- De Nayer, 20
Dagblad
Antwerpsche Courant, 137
Antwerpsche gazette, 31, 35
Bien Public, 97, 137
De Gentenaar, 97, 137
De Maesbode, 97, 136
De Nieuwe Courant, 97, 136
De Nieuwe Rotterdamsche Courant, 97
De Vooruit, 97, 137
Gazet, 45
Gazet Van Brussel, 137
Gazette van Antwerpen, 30
Gentenaar, 52
Handelsblad, 45
Het Vaderland, 46, 97, 136
Het Vlaamsche nieuws, 46
Het Volk, 35, 45, 52, 79, 97, 137
Hollandsche gazetten, 72

Index van het dagboek van Raphaël Waterschoot 1

Index van het dagboek van Raphaël Waterschoot

Index 1

Aardenburg, 19
Absdale, 23
Amerikaansch Commiteit, 127
Amerikaanschen Winkel, 40, 41, 42, 51, 55, 56, 61, 64, 66, 67, 73, 83, 86, 88, 89, 90, 96, 104, 105, 109, 111, 112, 114, 122, 133, 137, 144, 150
Antwerpen, 13, 14, 15, 17, 21
Antwerpenaar, 157
Armoede, 52, 107, 116, 122, 123, 127, 134, 136
Assenede, 16
Auto, 51, 93, 96, 132
Axel, 21
Bajonette, 49
Bassevelde, 7, 8
Beiersche katholieke bezettingstroepen, 34
Belasting, 32, 36
Belgische leger, 13
Belgische soldaten., 15
Belgische vlag, 49
Belgische vliegmachine, 5, 8, 9, 10, 14
Belgischen Staat, 117, 120, 121, 142
Berlaaere, 15
Blanckenberghe, 19
Bloedkapel, 6
Blokmakers, 51
Bloknijverheid, 134
Boer, 33, 34, 36, 39, 45, 47, 48, 51, 54, 58, 59, 61, 64, 66, 70, 71, 72, 76, 85, 87, 90, 98, 117, 134, 141, 144, 160, 164
Boerenmilicie, 45, 59, 89
Boete, 31, 32, 35, 38, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 67, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 83, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 99, 102, 144
Boetedag, 33
Bogen en pijlen, 29
Bombardement, 28
Bombarderen, 32, 37, 65, 67, 69
Boomkweeker, 6

Huizen door de Duitse soldaten tijdelijk bezet te Sint Nikolaas (uit het dagboek genoteerd door Raphaël)

Huizen door de Duitsche soldaten tijdelijk bezet te Sint Nikolaas
Mr Boyé Statiestraat

Mr Smet-Verdurmen Houtbriel

Mr Coulier Voortgangstraat

Mr Coulier Regenciestraat

Mme De Schepper Statiestraat

Mr De Coninck Statiestraat

Mr Peeters Zamanstraat

Mr Raemdonck Statiestraat

Mr Thienpont Statiestraat

Mr Willockx- Wijnene Statiestraat

Mme Lamquet Regenciestraat

Mr Van Houtte Ankerstraat

Mme Sophie De Wulder Houtbriel

Mme Verdurmen Houtbriel

Mr Janssens Brouwersstraat

Mr Dirix Statiestraat

Mr De Ceuster O.L.Vrouwplaats

Mme Verdurmen O.L.Vrouwplaats (nevens vakschool)

Mr Dhanens Warande

Mr Houben Warande

Mr J;Van Havere Statiestraat

Mr Poppe Statiestraat (zoon)

Mr Behaegel Casinostraat

Mme Verdurmen Jules Statiestraat

Mr Verwilghen J O.L.Vrouwplaats

Mr Mertens Hofstraat

Mr Joris H Statiestraat

Mr Pol Meert Zamanstraat

Mme Onghena Voortgangstraat

Men De Carsille gebroeders Casinostraat

Mr Standaert-De Baere Prins Albertstraat

Mr Fonteijne dokter Statiestraat

Lokaal De Casino Statiestraat

Oude Woning dokter Burgghraeve Statiestraat

Gedeporteerden genoteerd door Raphaël in het dagboek

Gedeporteerden
19151002 Al de ambachtslieden van Sint Nikolaas, werkloos of gedeeltelijk werkloos, worden door de Duitschers gerequisitioneerd om te Moorslede de vernielde huizen te gaan 60
19151020 75 St Nikolaasche ambachtslieden moeten naar ’t front gaan werken 62
30 november 1916 donderdag
Albert trekt 80 fr van den staat in de Nationale Bank over de maand November. idem voor Jacq Lentacker voor zijn zoon Edmond.
Van morgend waren er 5000 jonge mannen van St Nikolaas in de Cavaleriekazerne der Slachthuisstraat vereenigd voorzien van pak en zak.
Onze kaart werd er voor de 4de maal door de Duitschers afgestempeld.
Terzelvertijd werden daar de werkloozen gekeurd.
964 mannen werden door den Duitscher naar Duitschland gedeporteerd.
Denzelfden avond zijn ze met den trein bestaande uit 29 wagons naar Gent Vertrokken rond 10. uur BT.
Vanwege de stad kregen 800 man n’en pak verschoon en 10 mark de overige 164 kregen 20 mark en eene sargie.
De eerste zending mannen naar Duitschland bedroeg 114 man.
De tweede zending mannen naar Duitschland bedroeg 964 man
Samen 1083 man
Op de 4000 jongelieden, die gekeurd mochten worden ’t zij 1/4%.
Reeds 300 werklieden zijn uit eigen goesting naar Duitschland gaan arbeiden,
zoodat er reeds 1400 St Nikolazenaren in Duitschland werken.
Van de hieromliggende gemeentens is het percent der gedeporteerden insgelijks zeer hoog.
19170120 2 ziek terug 4 overleden 113
19170123 20 terug 114
19170125 10 terug zeggen dat ze geen eten krijgen 114
19170213 enige jongelingen honger en sommige vervrozen voeten 116
19170216 100 tal veel honger en koude 116
19170222 20 zieken bleek 114
19170224 19 tal terug 117
19170227 21 tal terug 117
19170406 150 tal veel ziek 121
19170502 30 tal veel honger en koude 123
19170509 75 tal na zes maand 123
19170519 450 gaan vrijwillig werken naar Duitschland voor groot geld 124
19170618 enige terug 126
19181002 150 man van hier worden opgeeischt om gekwetsten te lossen 162
19181013 een 1000 tal burgers worden terzelfdertijd opgeeischt om hout te laden in Antwerpen 162
19181018 De opgeeischte St Niklazenaren zijn naar Antwerpen gezonden. ( op 1 november waren daar nog 70 man van over, de anderen waren ontvlucht en terug naar hier gekomen, deze 70 man zijn op dien datum naar Hasselt gezonden 163
19181022 De 500 gisteren opgeeischte burgers zijn naar St Amands bij Puurs gezonden om aan de versterkingen te werken 164
19181022 Een 500 tal burgers worden opgeeischt en in eene danszaal der Ankerstraat opgesloten 164
19181028 Alle mannen van 18 tot 39 jaar moeten zich op bevel der kommandantür aangeven (300 man geven zich op) 164
19181102 Op bevel der kommandantür moesten dezen morgend om 8 uur alle jonge mannen van 18 tot 39 jaar op de Raap zijn ten einde gedeporteerd te worden 165
19181104 Deze morgend zijn ze jonge mannen van 18 tot 39 jaar wederom opgeroepen op dezelfde plaats tegen 9 uur ’s morgens; er was niemand gekomen 165

Duitse regimenten op verlof in Sint Niklaas in 1918

Duitse regimenten op verlof in Sint Niklaas in 1918


19180117 3 Duitsche infanterieregimenten komen hier toe om zich uit te rusten en worden bij de burgers gekaserneerd……………………………………………………………………………………………………………………………. 150

19180117 ’t Duitsch infanterieregiment dat in ’t Klein Seminarie en bij de burgers gekaserneerd was, is dezen morgend na 3 weken rust, weer naar ’t front vertrokken…………………………………………………………………… 149

19180212 Er vertrekt 1 infanterieregiment naar het front na 4 weken hier te zijn geweest……….. 151

19180213 Het 2de Duitsche infanterieregiment vertrekt naar ’t front……………………………………. 151

19180214 Het 3de infanterieregiment vertrekt naar het front…………………………………………….. 151

19180219 3 Duitsche infanterieregimenten komen…………………………………………………………… 151

19180315 De 3 Duitsche regimenten die hier bij de burgers gelogeerd waren zijn na een goede 3 weken rust naar ’t front vertrokken……………………………………………………………………………………………………………. 152

19180501 Er komen hier twee Duitsche infanterieregimenten toe, ze worden in de zalen en bij de burgers ingekwartierd…………………………………………………………………………………………………………………………… 155

19180603 De 2 Duitsche infanterieregimenten zijn naar het front vertrokken………………………… 156 19181002 Een 1000 tal mariniers, echt janhagel worden in de Akademie van St Niklaas ingekwartierd  

Door Raphaël Waterschoot genoteerd. Was verboden om zo iets te noteren en op te lijsten.

Raphaël noteerde de Duitse verlofgangers. 1917

Duitse regimenten verlof

19150803  een 5000 Duitsche soldaten in de stad die zich in de kazernes huizen en de stad bewaken 51

19170714  aankomst regiment 1000 man voetvolk uitrusten……………………………………………….. 129

19170727  aankomst regiment 800 -1000 man kannoniers reformeren………………………………….. 130

19170731 vertrek  regiment 1000 man voetvolk naar front…………………………………………………. 130

19170802  aankomst regiment 1000 man voetvolk uit Champagne om zich te reformeeren………. 130

19170805  vertrek regiment 1000 man voetvolk na 4 dagen naar front………………………………….. 137

19170811 aankomst regiment 1000 man voetvolk uitrusten………………………………………………… 138

19170811 vertrek  regiment artillerie na 14 dagen naar front………………………………………………. 138

19170814  aankomst regiment artillerie reformeren………………………………………………………….. 138

19170903  vertrek regiment artillerie na 20 dagen naar Zele paarden stierven van honger………… 139

19170911  vertrek  regiment 1000 man infanterie na 1 maand naar front……………………………….. 140

19170914  aankomst regiment infanterie………………………………………………………………………… 140

19170917  aankomst regiment infanterie om uit te rusten  in zalen der stad…………………………… 141

19171009 vertrek regiment infanterie na 25 dagen……………………………………………………………. 143

19171009b vertrek regiment infanterie na 25 dagen………………………………………………………….. 143

19171012  aankomst regiment infanterie om uit te rusten  in zalen der stad…………………………… 143

19171013  aankomst regiment infanterie om uit te rusten  bij burgers………………………………….. 143

19171017 vertrek regiment infanterie naar burgers te kpud in zalen…………………………………….. 143

19171027 aankomst 25 gekwetste duitsche soldaten in hospitaal en drij poorten Duitsche liefdezusters             144

19171107 vertrek regiment infanterie na 28 dagen……………………………………………………………. 145

19171107b vertrek regiment infanterie na 28 dagen………………………………………………………….. 145

19171109  aankomst regiment infanterie om uit te rusten  bij burgers………………………………….. 145

19171122 vertrek regiment infanterie na  dagen………………………………………………………………. 146

19171127  aankomst regiment infanterie om uit te rusten  bij burgers en klein seminarie…………. 146

19171206 vertrek regiment infanterie na dagen……………………………………………………………….. 147

19171224 aankomst regiment infanterie bij burgers en klein seminarie………………………………… 147

Ook de rantsoenen worden genoteerd in het dagboek

Rantsoenen

19150315 Wij krijgen nog 250 gram per man brood per dag! Zoo een 5 boterhammen………………. 36

19150525 De broodpegel van 300 gram per man en per dag wordt definitiev in St Nikolaas ingevoerd. 42

‘19150610 t Rantsoen brood is tegenwoordig 333 gram per hoofd en per dag………………………….. 44

‘19150830 t Rantsoen per man is 350 gram per dag……………………………………………………………… 55

19160409 150 gram vleeschrantsoen……………………………………………………………………………….. 82

19160415 ’t Vleeschrantsoen begint vandaag; 150 grammen………………………………………………… 82

19160514 100 gram vleeschrantsoen……………………………………………………………………………….. 85

19160525 Ons rantsoen vlees per week wordt door de Duitscher vermindert op 125 gram per persoon.             86

19160527 We krijgen deze week elk 110 gram vleesch per persoon als rantsoen……………………… 87

19160611 We krijgen 100 grammen vleesch als rantsoen deze week……………………………………… 87

19160618 We krijgen ons rantsoen vleesch deze week……………………………………………………….. 88

19160627 Ons rantsoen brood is op 400 gram per man en per dag…………………………………………. 89

19160709 We krijgen ons rantsoen vleesch deze week 100 gram per persoon…………………………. 91

19160729 vleesch niet meer gerantsoeneerd is kost 6 à 7 frank de kgr……………………………………. 94

19160921 Ons rantsoen brood wordt vermindert op 325 gram per dag…………………………………. 101

19180318 Gezien de graanschaarste krijgen we van heden per persoon maar 250 gram brood per dag meer.   153

19180603 Brrodrantsoen nog altijd krijgen we 250 gr. per dag……………………………………………… 156

19180629 We krijgen eene nieuwe aardappelkaart…………………………………………………………… 157

19180712 Kinderen onder de 3 jaar, persoonen boven de 75 jaar en zieken moeten zich op het stadhuis voor de nieuwe stedelijkemelkverdeling laten inschrijven……………………………………………………………………. 158

19181104 brood kost 0,82 fr: de kgr. ’t Rantsoen is 333 gram……………………………………………….. 165

geschiedenisonlineprijs.nl Duitse pesterijen uit het dagboek

uit het dagboek , ik noem het Duitse pesterijen en zo zag Raphaël het ook.

Duitse pesterijen

19150121 Taartjes en fijn brood mogen op order van den Duitschen gouverneur enkel gebakken worden den Vrijdag en den Zaterdag…………………………………………………………………………………………………………… 32

19150122 De Duitsche gouverneur ordonneert dat de Belgen die in het buitenland zullen verblijven tienmaal hunnen persoonlijke belasting moeten betalen………………………………………………………………………… 32

19150208 Men mag de stad zonder paspoort niet meer verlaten of men riskeert door de Duitschers gevangen genomen en beboet te worden……………………………………………………………………………………………………. 33

19150210 De Duitsche soldaten requireren hier gemiddeld 50 hoornbeesten per dag……………….. 34

19150311 Zware vrachtwagens worden ook opgeeischt………………………………………………………. 36

19150316 De fabrieken mogen van de Duitschers maar 3 dagen per week meer werken…………… 36

19150326 Rogge tarwe haver gerst ijzer hout door de Duitschers opgeeischt…………………………… 37

19150616 De stad Sint Nikolaas wordt voor 3000 mark boete veroordeeld, omdat en n’én dienstplichtige de grens overgetrokken is……………………………………………………………………………………………………… 45

19150704 Alle velo’s, met hun merk, moeten op bevel der Duitschers op het stadhuis aangegeven worden     47

19150718 De Duitschers pakken een 114 man op die na 10 uur Belgisch uur ‘s avonds nog op straat liepen, en geven hun amigo en boete……………………………………………………………………………………………………….. 49

19150720 Nationale feestdag De scholen moeten klasse houden, de Winkels moeten gansch den dag open blijven; er geene betoogingen zullen mogen gehouden worden……………………………………………………… 49

19150724 De Duitschers verbieden op straafe van 4000 mark en meer: het dragen van de Belgische kleuren, wierranken , of portretten der koninklijke familie of het uitstallen dezer voorwerpen en verbod Vaderlandsche liederen aan de schoolkinderen te leeren…………………………………………………………………………………………… 50

19150728 Alle honden moeten op ’t bevel der Duitschers op het stadhuis aangegeven, genummerd en van eene medalie voorzien worden……………………………………………………………………………………………………… 50

19150814 De Duitschers eisschen groenten en gansch den oogst op……………………………………… 53

19150821 Men mag over de grenzen niet meer gaan op straf van eeuwigdurende dwangarbeid… 54

19150821 Schapenwol wordt door de Duitsche overheid opgeeischt……………………………………… 54

19150914 De Duitschers doen alle hoeveelheden opgeven van de hier in magazijn zijnde bouwmaterialen, als hout, steen en kalk, cement, asphalt, kiezel enz…………………………………………………………………………….. 56

19150916 De Duitschers eisschen al de machienen van het Autofabriek van den heer Ant Janssens uit de Gazometerstraat en bij den heer Jan Nobels van de Plezantstraat op en voeren ze op den stond naar Duitschland. 57

19150918 De Duitschers requisitioneeren den biljart uit den Cercle Litéraire……………………………. 57

19150920 De Duitschers eischen gansche treinen tarwe en rogge van de boeren op, die alles zelf tot op de statie moeten leveren………………………………………………………………………………………………………………….. 58

19150921 De Duitschers afficheeren dat niemand des  avonds na 8 uur Duitsche uur per velo in het veld rijden mag, op straf van boete……………………………………………………………………………………………………………….. 58

19150927 Gansch de lijn Mechelen Terneuzen wordt dezen middag door de Duitschers gerequisitioneerd       59

19151006 De werklieden van Lokeren omdat ze voor de Duitschers niet willen arbeiden zijn evenals de gemeente door de militaire Overheid gestraft geworden…………………………………………………………………………… 61

19151104 Tegenwoordig schiet men gemiddeld alle weken Belgische spionnen voor den kop. Dat er veel onschuldig sterven is onloochenbaar!…………………………………………………………………………………………. 64

19151117 8 Werklieden van Sint Niklaas die voor de Duitschers naar het front niet willen gaan arbeiden worden gearresteerd en tot 6 maand gevangenis……………………………………………………………………… 65

19151121 Al de boomen die in het Land van Waes groeien moeten in getal aan de Duitsche Overheid aangegeven worden…………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

19151123 de Duitschers zoolang als de oorlog duurt eene nieuwe oorlogschatting van 40 millioen per maand op.          66

19151125 50% van al het graan dat in België groeit wordt door de Duitschers opgeeischt;………….. 66

19151205 Ieder burger van Sint Nikolaas moet binst de 3 dagen al de aardappelen boven de 50 kgr in zijn bezit aan den heer Burgemeester aangeven…………………………………………………………………………………………… 67

19151209 Alle wol en katoen moet aan den Duitschen door de fabrikanten en handelaren opgegeven worden              68

19151216 Op de markt eisschen de Duitschers al het suiker op……………………………………………… 69

19151221 20 jonge lieden van Belcele worden, omdat zij hunne eenzelvigheidskaart niet willen teekenen        69

19151224 Vele lieden worden hier op straat verplicht hun paspoort aan de Duitschers te laten zien; die hun pas niet bij zich hebben krijgen 5 mark boete……………………………………………………………………………………… 70

19151227 De Duitschers bemoeien zich op het Passbureau met het begin en einde der verlofdagen der leerlingen; zoo moeten de meisjes der Drij Poorten vandaag oogenblikkelijk in verlof gaan voor 14 dagen en de broederschool uit de Nieuwstraat mag enkel op 30 Dec. in verlof gaan in plaats van den 27 Dec.zoals aangevraagd was 70

19151917 De Duitschers eisschen het ijzer van ’t magazijn Belpaire……………………………………….. 57

19160101 De boeren van Sint Nikolaas en omliggende gemeenten moeten alle weken aan de Duitschers 1/2 kilo boter per koe leveren…………………………………………………………………………………………………………….. 72

19160106 Paardenrequisitie door de Duitschers voor het distrikt St Nikolaas. Ze eisschen 150 paarden op          72

19160202 De beenhouwers van St Nikolaas mogen geen koeien, komende uit andere commandatûr, meer slachten of weghalen……………………………………………………………………………………………………………….. 74

19160204 Degene die 10 kilos en meer koffie , cacao en thee hebben moeten die hoeveelheden aan de Duitscher aangeven op straf van boete voor onjuiste opgave. (winkeliers en bijzonderen)………………….. 74

19160204 Marktkramers krijgen geen pass meer en moeten thuisblijven……………………………….. 74

19160204 Niemand krijgt er nog een pass van de Duitschers voor eene andere kommandantur uitgenomen de werklieden en het voedings en ondersteuningscommiteit……………………………………………………………….. 74

19160213 Al wie eene andere stad of gemeente zonder pass, te voet bezoekt moet zich, indien hij er vernacht , bij de Duitschers aanbieden……………………………………………………………………………………………….. 75

19160216 kleine wevers mogen hun stuk afwerken en alle wol katoen enz. wordt door de Duitschers opgeeischt         76

19160226 Iedere boer moet van heden af n’en kilo boter per koe en per week geven aan de Duitschers           76

19160308 Alle wijnhoeveelheden van St Nikolaas, bij burgers en kooplieden, moeten aan den Burgemeester opgegeven worden………………………………………………………………………………………………………………….. 78

19160708 De Duitschers afficheeren dat niemand zonder pass zijne kommandantur mag verlaten 91

19160720 Men afficheert dat er ter gelegenheid van den Nationalen Feestdag van België geene bijzondere diensten mogen plaats hebben……………………………………………………………………………………………….. 92

19160722 Alle beschikbare koeien en schapen in St. Niklaas, Temsche, Thielrode en Nieuwkerken worden door den Duitscher opgeëischt………………………………………………………………………………………………… 92

19160727 Graan mag zonder toelating niet meer gebrand worden………………………………………… 93

19161231 Alle herbergen moeten van heden af om 9 uur B.T. gesloten zijn,………………………….. 111

19161717 Alle kiekens moeten op’t bevel van den Duitscher weërom opgegeven worden………… 91

19170104 De Duitschers eisschen alle koper op bij de koperslagers op: verders alle tin en caoutchouc banden                112

19170104b stad in het duister……………………………………………………………………………………….. 138

19170207 alle paarden en karren opgeven………………………………………………………………………. 127

19170211 alle cafes en vertoningen gesloten om 7,5 BT……………………………………………………… 115

19170222 alle scholen gesloten, winkels 6 uur toe slechts 1gasbek of gloeilamp in cafe en winkels besparing    116

19170303 maximum 12 knechten per fabriek…………………………………………………………………… 117

19170306 alle mannen van 17-40 elke maand controle Meldeambt………………………………………. 118

19170309 alle avonden stad in het donker………………………………………………………………………. 118

19170316 bij hoorngeschal lichten doven………………………………………………………………………… 119

19170316b ossen en ezels africhten paarden geconfiskeerd……………………………………………….. 119

19170319 stad in het donker vliegersgevaar…………………………………………………………………….. 119

19170420 alle koper tin nikkel uitgenomen kunststukken opgeischt…………………………………….. 122

19170504 koper aangeslagen in huis………………………………………………………………………………. 123

19170507 rantsoen aardappelen 300 gram per hoofd per dag door Duitschers bepaald……………. 128

19170513 stad in donker gebrek gaz………………………………………………………………………………. 124

19170612 Arthur Blauwaert voor spionage ter dood veroordeelt…………………………………………. 126

19170616 huiszoeking eten door duitschers…………………………………………………………………….. 126

19170703 alle wol en composietmatrassen moeten aangegeven worden……………………………… 127

19170707  bewoners 2 matrassen en 2 handdoeken per huisgezin bezorgen  aan Duitschers……. 128

19170727 soldaten in verlof of reformatie worden bij burgers gelogeerd………………………………. 130

19170731 begrafeins mis gefusilleerde spion Loncke…………………………………………………………. 130

19170819 alle koper uit winkels en etalages opgeeischt……………………………………………………… 138

19170830 kleerwinkel maximum 2 kostuums…………………………………………………………………… 139

19170830b alle verschoon boven 15 stuks opgeischt…………………………………………………………. 139

19170830c alle storen matten gordijnen aan te gevn…………………………………………………………. 139

19170903 alle kunstwerken in koper opgeeischt………………………………………………………………. 139

19170905 hamers vijlen zagen schaven aanbeelden staven ijzer aangeven……………………………. 140

19170906 smokkelaarster 17 jaar doodgeschoten…………………………………………………………….. 140

19170920 duitsche woldieven komen langs vinden niets……………………………………………………. 141

19171001 cafes gesloten vanaf 8 uur………………………………………………………………………………. 142

19171003alle koper uitgenomen lichttoestellen opgeeischt………………………………………………… 142

19171005 maximum 30 m3 gas per gezin…………………………………………………………………………. 142

19171005b tabaksoogst opgeeischt……………………………………………………………………………….. 142

19171005c iedere zoon duitsers genaturalisserd of niet soldaat…………………………………………… 142

19171011 duitschers komen naar koper zoeken vinden niets……………………………………………… 143

19171101 spoorvervoer 25% opgeslagen………………………………………………………………………… 144

19171102 alle schoenen boven de drie paar opgeeischt…………………………………………………….. 144

19171102b alle honden boven de 0,40 cm aangegeven……………………………………………………… 144

19171102c boeren nieuwkerken 145 duizend mark boete………………………………………………….. 144

19171102d alle uitgevallen bomen opgeeischt…………………………………………………………………. 144

19171410 alle kostuums boven 3 stuks en verschoon beven 15 stuks opgeeischt……………………. 143

19180107 Alle koperen klinken , bellen, trekkers, enz : worden door de Duitschers opgeeischt…. 149

19180322 Op straf van boet , zal er noch strooi, noch kaf, noch hooi als matrasvulsel mogen gebruikt worden,                153

19180610 Er mag geen vleesch meer gezouten of gedroogd worden op Duitsch bevel…………….. 156

19180610b Alle riet wordt door de Duitschers in beslag genomen………………………………………… 156

‘19180716 Laatste koper wordt opgeeist…………………………………………………………………………. 159

19181021 Kommandant Rieck gebood omstreeks 10 den oktober aan zijne Duitsche Politie van iedereen dood te schieten die aan het 1ste bevel tot staan niet gehoorzaamde;…………………………………………………….. 164

brood………………………………………………………………………………………………………………………… 97