27 september 1915 maandag Sint Niklaas

Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek deze week.
In de Akademie betalen ze onderstand aan de werkloozen, den helft dezer inrichting word overgebracht naar een burgershuis der Kalkstraat nr 89 (recht over de poort van het St Jozefgesticht) de andere helft van het Kommiteit blijft in de feestzaal der Akademie.
Gansch de lijn Mechelen Terneuzen wordt dezen middag door de Duitschers gerequisitioneerd; gansch het personneel, een 200 in getal, wordt zonder werk op straat gezet.

niets overgeschreven NRC

zie ook oorlogsdagboek.org

26 september 1915 zondag Sint Niklaas

Geen nieuws

uit NRC overgeschreven

19150926 – De Fransen hernemen Souchez, de Engelsen nemen Looz, ze breken door op 15 plaatsen der Duitse lijnen in Frankrijk nemen de 1 ste loopgraven en maken vorderingen in Champagne, nemen 20000 Duitsers gevangen en 20 kanonnen.
Oostende, Westende en Zeebrugge door de Engelse en Franse vloot beschoten. 
19150926 – De Italianen nemen enige bergen en een vernield fort waardoor ze den weg naar Oostenrijk voor verdere vorderingen open hebben. 

zie ook wwworlogsdegboekrg

25 september 1915 zaterdag Sint Niklas

De boerenmilicie die de veldvruchten gade sloegen en bewaakten is afgeschaft om rede dat de oogst binnegehaald is, ze was dus onnodig geworden. Verdubbelde policiewachten zullen de hofsteden bewaken.
Al de paarden van de omliggende gemeentens uit het district St Nikolaas, worden op de Markt voor de Duitschers met de letter E4 gebrandmerkt, daardoor is bij de paardenkeuring alle bedrog onmogelijk geworden.

uit NRC overgeschreven
19150925 – De Russen hernemen Lutzk. Ze houden stand in Galiciën. en behalen voordelen op het Duitsche leger. 

24 september 1915 vrijdag Sint Niklaas

Ze verhuizen den Amerikaanschen Winkel over van de Akademie naar n° 81 der Statiestraat (oude woonst van Jufrouw Herdewel of 2 huizen voorbij de Regentstraat).Deze verandering geschiedde voor de klassenheropening van de Akademie en Nijverheidsschool in wiens lokalen de Winkel ingericht was.Voortaan is dus de Amerik. Winkel in de Statiestraat n° 81 gevestigd. Papa gaat naar Antwerpen, geen nieuws aldaar.
In’t algemeen hebben wij een goeden nazomer gehad, prachtig weder en alles is 1ste klas op het veld gelukt, ook hebben de boeren veel geld verdiend dees jaar; de oorlog is een fortuin voor hun wiens streek door den oorlog niet verwoest is!

niets genoteerd uit NRC

zie ook: http://www.oorlogsdagboek.org

21 september 1915 dijnsdag. Sint Niklaas

De herfst begint heden.
Papa gaat naar Antwerpen; hij ziet daar een regiment jonge Duitsche soldaten die uit de Argonnen kwamen, echte sukkelaars, met lompen aan het lijf en lappen op de kleêren gezet en gansch uitgemergeld. Rond Antwerpen lagen vooral jonge Duitsche soldaten in rust.
De Duitschers afficheeren dat niemand des avonds na 8 uur Duitsche uur per velo in het veld rijden mag, op straf van boete. Er zijn vele personen gepakt die des morgens rond 5 uur zich naar de zondagsche fruitmarkt op den Houtbriel begaven of per wagen kwamen gereden. Allen zijn door de Duitschers gestraft.
Papatten kosten naar Duitsch bevel 6,00 fr de 100 kilos, men kan ze echter aan dien prijs niet krijgen.

tot 25-9 niets overgeschreven uit NRC

afbeelding uit l’illustration