31 december 1915 vrijdag Sint Niklaas

Geen nieuws. Nog geen uitkomst aan den oorlog te zien.
niets overgeschreven uit NRC
zie ook http://www.oorlogsdagboek.org
postkaart van na de oorlog maar voor de rest zal het wel ongeveer hetzelfde geweest zijn, maar dan zonder foto’s Albert en Elisabeth
en voor allen een prachtig 2016 zonder oorlog

28 december 1915 dijnsdag Sint Niklaas

Veemonstering door de Duitsche overheid op de Groote Markt een 2000 koeien zijn er tegenwoordig. De opgeeischte koeien worden door de Duitschers gemerkt en worden naderhand op de hofstede van den boer afgehaald al wanneer de Duitschers ze van noode hebben.

niets overgeschreven uit NRC

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

affiche lowres download van Waaserfgoed en KOKW (spijtig genoeg geen kunnen vinden van de koemonstering)

27 december 1915 maandag Sint Niklaas

Henri Trommelmans die in Holland verbleef moet binnen op bevel der Belgische regeering tegen 10 januari 1916. Wij moeten ons in de namiddag op den achterbouw van het stadhuis aangeven voorzien van ons trouwboekje aan de stadsoverheid. Deze zien onze Duitsche kart en onze Belgisch pass na en brengen die in overeenstemming.Alles als naar gewoonte deze week.

niets overgeschreven uit NRC

zie ook
http://www.oorlogsdagboek.org

25 december 1915 zaterdag Kerstdag Sint Niklaas

Onze Hilda doet hare 1ste Communie.
De Duitschers vieren Kerstdag in de zaal der liberale Casino in de Statiestraat. ’t Is erg stil dit jaar. Officieren en Duitsche soldaten krijgen maar weinig solde meer. De Soldaten hebben in geen veertien dagen vleesch gekregen om te eten. De officieren eten in de Caserne met de soldaten mede en niet meer in de hôtels zoals vroeger.

niets overgeschreven uit NRC
zie ook
http://www.oorlogsdagboek.be

24 december 1915 vrijdag Sint Niklaas

Vele lieden worden hier op straat verplicht hun paspoort aan de Duitschers te laten zien; die hun pas niet bij zich hebben krijgen 5 mark boete.

N’en philosoof uit ’t College krijgt 10 dagen bak om zich niet bij de Duitschers op het meldeambt te hebben aangemeld.

De Duitschers bemoeien zich op het Passbureau met het begin en einde der verlofdagen der leerlingen; zoo moeten de meisjes der Drij Poorten vandaag oogenblikkelijk in verlof gaan voor 14 dagen en de broederschool uit de Nieuwstraat mag enkel op 30 Dec. in verlof gaan in plaats van den 27 december.zoals aangevraagd was.

niets overgeschreven uit NRC tot en met 28-12-1915

zie ook oorlogsdagboek org

en beste kerstwensen

http://www.oorlogsdagboek.org/Postkaartenh/nieuwjaarh/nieuwjaarh1.htm