31 maart 1915 woensdag Sint Niklaas

Geene voorvallen.

uit NRC: 19150331 – Inleiding van den slag tussen Moesel en Maas. 

postkaart Musée Royal de l´ Armée gedenkenissen van ZM Koning Leopold 1

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

Advertenties

24 maart 1915 woensdag Sint Niklaas

Niets te melden

uit NRC
19150324 – Naar aanleiding van het opbrengen van de Zaanstroom en de Batavier V en het in den grond boren van de Medea vraagt de Nederlandsche regeering aan de Duitsche ophelderingen. 

zie ook: wwww.oorlogsdagboek.org
postkaart Musée Royal de l´ Armée algemeen zicht van de geschiedkundige zaal 1831-1914

23 maart 1915 dinsdag Sint Niklaas

Een Belgische” chef de garde” van de Boulevard krijgt 1 jaar gevang voor majesteitsschennis.

“Zo schreeuwt de Keizer aan de IJzer,” zegde hij zittend op een balkende ezel. Na een verzoekschrift van de stad Sint-Niklaas krijgt hij zes maanden strafvermindering. Het oefenplein aan de Gasmeterstraat wordt door het “Werk van den Akker” in 112 kavels verdeeld. De kavels worden aan de werklozen toegewezen om ze te beplanten met aardappelen en groenten.

uit NRC ; niets genoteerd
zie ook http://www.oorlogsdagboek.org