31 oktober 1914 zaterdag. sint jansteeen

Ik zie Leonie en middagmaal thuis bij haar. Een voorsmaak van ons huwelijk! Zeer aangenaam inderdaad. In de namiddag ga ik te voet van Sint-Niklaas naar Steen – zo een drie uur gaan – en zie onderweg geen enkele Duitse soldaat. De grenzen waren destijds nog open en onbewaakt. Het was anders wel goed weer vandaag.

uit NRC

19141031 – De Engelsche kruiser Hermes in den grond geboord. 

zie ook

http://www.oorlogsdagboek.org

foto grens afkomstig van de KOKW  of de erfgoedcel van het Land van Waas

30 oktober 1914 vrijdag Sint Jansteen

Eerste klas weer vandaag. Ik vertrek met de trein naar Sint-Niklaas. Op het moment dat ik hier in Hulst vertrek, komt Leonie Lentacker met de trein aan. Zij kwam alles wat haar toehoorde halen om het naar huis op te sturen. In Sint- Niklaas was alles rustig: zowel in het station als op de trein werd niemand lastig gevallen. Vele huizen zijn gesloten, erg doods. In de namiddag haal ik Leonie aan het station van Sint-Niklaas af. Zij komt mij later thuis bezoeken waar wij ons gezellig vermaken en een glas wijn drinken. Enfin, uiterst aangenaam waren die uren. Ik slaap in de Collegestraat helemaal alleen.

uit het NRC
Niets genoteerd

zie ook

http://www.oorlogsdagboek.org

29 oktober 1914 donderdag Sint Jansteen

De dagen worden reeds koud. Na de middag wandel ik met mijn broers naar Absdale (een wijk van Steen). Absdale is een boerenwijk van een honderdtal boerenhofsteden groot en te midden van de polders gelegen
uit NRC

19141029 – De Emden boort voor Poeloe Pinang den Russischen kruiser Sjemtsjoes en een Franschen torpedojager in den grond.
19141029 – Turkije opent in de Zwarte Zee de vijandelijkheden tegen Rusland. 

zie ook

http://www.oorlogsdagboek.org/

28 oktober 1914 woensdag sint jansteen

Uitzonderlijk weer vandaag. Leonie Lentacker keert definitief terug naar Sint-Niklaas om een einde te maken aan het gezaag van haar familieleden en om haar vaders huishouden in orde te brengen. Ik ben alleen en ga ik in de namiddag met mijn broers wandelen.

uit nrc

19141028 – De Duitschers blijken voor de Noordkust van Ierland mijnen te hebben gelegd.
19141028 – Veroordeelend vonnis in het moordproces te Sarajevo. Oostenrijk verklaart België den oorlog. 

zie ook

http://www.oorlogsdagboek.org/

24 oktober 1914 zaterdag Sint Jansteen

Het is mijn feestdag vandaag. Goed weer. Ga Leonie bezoeken en we doen samen ons dagelijks toertje. Papa gaat naar Sint-Niklaas met de spoorweg. Alles is er rustig.

uit het nrc

19141024 – De Duitsers trekken over het IJzerkanaal.
19141024 – De Russen hernemen Lowicz, Skierniewice en Rawa. De Duitschers en de Oostenrijkers trekken op Radom terug. De poging der Oostenrijkers om den Russischen linkervleugel in Galicië om te trekken is mislukt.
19141024 – De torpedojager Badger ramt in de Noordzee een Duitsche duikboot. Beide vaartuigen beloopen schade.

zie ook http:www.oorlogsdagboek.org

De familie Waterschoot was erg katholiek waarom lijkt het mij gepast om eventjes aandacht te besteden aan zijn naamheilige die hier ook uitdrukkelijk vermeld wordt.

Wist je dat:
De Aartsengel Raphaël bron http://www.heiligen.net/heiligen/09/29/09-29-0000-rafael.php
Feest 29 september (tezamen met de andere aartsengelen) & 24 oktober.
De aartsengel Rafaël komt voor in het apocriefe bijbelboek Henoch (09,01 vv.). Daar wordt verteld hoe hij tezamen met Michaël, Gabriël en Uriël de nood van de aardbewoners onder Gods aandacht brengt. Deze zendt hen vervolgens uit om de veroorzakers van alle ellende, de opstandige en gevallen engelen, onschadelijk te maken.
In het bijbelboek Tobit (dat door de katholieken wel, maar in navolging van de joden door de protestanten niet als echt wordt erkend) wordt verhaald hoe de aartsengel Rafaël de jonge Tobias begeleidt op zijn weg van Nineve naar Ekbatana. Hij helpt hem bij het vangen van een gevaarlijke vis. Daarnaast bevrijdt hij het meisje Sara van een boze geest. Telkens wanneer zij de huwelijksnacht met een bruidegom doorbracht, bleek deze de volgende ochtend te zijn overleden; dat was haar al zes keer overkomen. Maar Tobias, de zevende bruidegom, bleef door Rafaëls voorzorgen in leven. Uiteindelijk wist de jonge Tobias op aanwijzing van zijn reisgezel Rafaël zijn oude vader Tobit van diens blindheid te genezen met de gal van een gevangen vis. Ongetwijfeld een toespeling op de betekenis van zijn naam: Rafaël = ‘God geneest’.
Aan het eind van het verhaal maakt Tobias’ reisgezel zich bekend als Rafaël, een van de zeven engelen die voor de heerlijkheid Gods staan. Daar dragen zij de gebeden van de heiligen op tot voor Gods troon.

Verering & Cultuur
Bij de officiële kerkwijding van de nieuwe domkerk in Halberstadt in 992, was er ook een altaar van de heilige aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël.[132p:23] Paus Benedictus XV († 1922) stelde zijn feest op 24 oktober. Sinds de liturgische hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie in 1969 wordt hij tezamen met de andere aartsengelen gevierd op 29 september.
Hij is patroonheilige van artsen, apothekers, verplegend personeel en zieken; van gehuwden (vanwege zijn rol bij de bruid Sara in het boek Tobit); op grond van datzelfde verhaal is hij ook patroon van alle mensen die op reis of onderweg zijn: daar behoren ook toe schippers, pelgrims, emigranten, vakantiegangers, dagjesmensen en spoorwegpersoneel; van mijnwerkers, bergbewoners en dakdekkers; van arme zielen (die hij begeleidt tot voor Gods troon).
Hij wordt aangeroepen tegen oogziekten en tegen de pest.
Door zijn rol in het verhaal van de jonge Tobias werd hij ook patroon van opvoeders en ieder die jonge mensen begeleidt op hun weg naar volwassenheid. Zo is het te verklaren dat zijn naam zelfs voorkomt in de Haagse sportvereniging RAVA (= Raphaël Afdeling Voetbal en Atletiek).

Hij wordt afgebeeld met vleugels (in de voorstellingswereld van gelovigen vliegen engelen tussen God en mensen heen en weer); hij heeft Tobias bij de hand; met wandelstok, veldfles en reistas (waarin de gal van de vis werd opgeborgen); met een vis.
Eens kreeg de Italiaanse Renaissanceschilder Rafael de opdracht een schilderij te maken, waarop Jezus’ moeder Maria en de heilige aartsengel Rafaël te zien zouden zijn. Hij beeldde de aartsengel af tezamen met Tobias; de jongen geeft zijn vis aan Maria…

23 oktober 1914 vrijdag Sint Jansteen

Vandaag is het weer opperbest. Ik ga Leonie bezoeken en ga met haar wandelen. Mijn voet betert flink.

De dagen worden reeds veel korter en zoals het meestal gaat als men vrijt: men trekt altijd aan het langste eind. Het kwam ook daardoor dat het telkens donker was toen ik Hulst verliet en in het donker de afstand Hulst-Steen moest afleggen – wat niet pluis was zo in een vreemde omgeving!

Ik kwam bijna nooit een sterveling tegen op dat half uur gaan. Enfin, er is mij nooit iets overkomen en een vermaak is een rammeling waard.

uit NRC:

19141023 – De Russen trekken in een breed front over den Weichsel en op eenige punten over de San.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org/