31 october 1915 zondag Sint Niklaas

niets aan te stippen

overgeschreven uit NRC
19151031 – De Fransche U boot Turquoise aan de Dardanellen in de grond geboord, bemanning gered 

foto van het graf waar mijn vader en moeder en de vader en de moeder van mijn mama begraven zijn en dit voor de volgende 25 jaar…… op het kerkhof van Maria ter Heide te Brasschaat

25 october 1915 maandag Sint Niklaas

Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek. Jacques Lentacker trekt geene ondersteuning meer van’t kommiteit zoolang zijne dochter werkt zegt men hem. Verder alles als naar gewoonte.
De Staatsbedienden trekken in de School van ’t Klein Hulst 20 frank per maand opleg als wanneer ze maar een maandgeld van 60 frank getrokken hebben. Jacq Lentacker trekt 40 frank achterstallige gelden (dus 2 maand).
De werklieden 2 of 3 die naar ’t front voor de Duitschers gaan werken waren zijn hier gisteren weergekeerd. De geallieerden hadden op het werk een bom laten vallen en iedereen was daar gaan vluchten. Die mannen hebben hier den toestand zoo zwart komen afschilderen dat de Duitschers zelfs de werklieden voorlopig opgezegd hebben.

overgeschreven uit NRC
19151025 – De Duitsche kruiser Prins Adelbert voor Riga door een Engelsche onderzeeër getorpedeerd. De bemanning grootendeels verdronken. http://de.wikipedia.org/wiki/SMS_Prinz_Adalbert_(1901)

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org 

en nog maar eens Jef Denijn nu in Arnhem (foto uit Wereldkroniek 16-10-1915)