30 juni 1916 vrijdag . Sint Niklaas

Niets te melden.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven uit NRC handelsblad 19160630 – De stad Komomea door den Rus in Galicië genomen. 

foto uit le Miroir 136 Koning Albert op
bezoek in de loopgraven, bij zijn terugkomst uit de eerste linies onderhoudt hij zich met soldaten

29 juni 1916 donderdag. Sint Niklaas

29 juni 1916 donderdag. Niets Nieuws.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

door Raphaël Overgschreven uit NRC
19160629 – Nieuw Russcische doorbraak tusschen Pruth en Dniester 10.000 Oostenrijkers gevangen genomen, en 4 kannonnen. De Oostenrijker trekt zich op Komea terug. 

vanaf 1.7 herstart verorderingen

tentoonstelling Ieper in Flanders field museum,extra aandacht voor de Canadezen tijdens wo1
Luitenant-kolonel John Alexander McCrae was een Canadese dichter, arts, auteur, kunstenaar, militair tijdens de Eerste Wereldoorlog en een chirurg tijdens de Slagen om Ieper.

27 juni 1916 dinsdag Sint Niklaas

Ons rantsoen brood is op 400 gram per man en per dag gebracht. Brood kost van heden af 0,48 fr. voor 1,150kgram

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven uit NRC
19160627 – Asiago en omliggende dorpen door den Italiaan op den Oostenrijker herroverd die zich terugtrekt in de bergen van Tyrol. 
19160627 – Voorbij Kimpolpung heeft den Rus den voet der Karpathen bereikt. 

afbeelding uit Illustré 1914-1916 Amerikaanse bloem van het hulpcomiteit

25 juni 1916 zondag, Sint Niklaas

We krijgen ons rantsoen vleesch deze week van koeien die van de muilplaag aangedaan waren.
’t Is kermis vandaag. De processien van het H Sacrament gaan in de kerk, niets buitengewoon anders.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

door Raphaël overgeschreven uit NRC
19160625 – Een Italiaansche torpedojager en hulpkruiser getorpedeerd. 
19160625 – Kuty en Kimproloung 80 km ten Zuiden van Czenowtch door den Rus bezet. 
19160625 – Voor Verdun neemt de Duitser den helft van het dorp Fleury en het pantserwerk Thiamont. 
afbeelding uit le Pays de France waar elke week nieuwe kaarten zijn van het front

23 juni 1916 vrijdag Sint Niklaas

De soldaten van de Herzog Albrecht kazerne (gendarmerie) verhuizen voor eene maand naar de Stadsschool van den hoofdonderwijzer Dhr Elinck in de Kalkstraat, gezien hunne kazerne gansch gekuischt en hernieuwd moet worden. Een 10.000 fr. kosten. De leerlingen dezer school worden bij andere scholen en per klas ingedeeld zoodat de kursussen voortgaan.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

door Raphaël overgeschreven uit NRC
19160623 – Bij Rijsel valt de Duitse vlieger Immelman dood. 
19160623 – Radautz door de Rus bezet. 

herneming verordeningen vanaf 1 juli

22 mei 1916 maandag Sint Niklaas

2de Patatdeeling aan de burgers aan 10 cens de kilo en 6 kilos per persoon. ( is de derde patatdeeling)
Men wordt verzocht zich deze week op het stadhuis te laten opschrijven voor eene eier-boter-patatkaart, daardoor komt men in ’t bezit eener nieuwe kaart.
We hebben reeds de volgende rantsoeneringskaarten
1- Amerikaanschen Winkel
2- Broodkaart
3- Beenhouwerskaart
4- Boter-eier-en-patatkaart
Leonie Lentacker en haar vader trekken deze week elk 3,75 fr. van het ondersteuningskommiteit.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

geen verordeningen tot 1/7

20 juni 1916 dinsdag. Sint Niklaa

We gaan ons op het stadhuis voor de 7 de maal bij de Duitschers aanmelden om onze eenzelvigheidskaart te laten afstempelen
De Sad Sint Nikolaas heeft geene aardappelen meer in voorraad om de menschen te gerieven, daarom moet iedere inwoner van Sint Nikolaas zijnen voorraad patatten bij het Stadsbestuur binnen de 2 dagen aangeven op straffe van verbeurdverklaring.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven NRC
19160620 – Voor verdun vecht men reeds 4 maand , aanvallen en tegenaanvallen wisselen elkaar af. 

foto Albert 1 mei 1915 Albert sur le front