31 oogst 1915 dinsdag Sint Niklaas

De paarden van Sint Nikolaas worden op de Markt van eene kaart voorzien waarop hunne beschrijving staat geschreven; daardoor is er bij de paardenkeuringen geen bedrog meer mogelijk. Alle paarden werden terzelvertijd door de Duitschers op het vel gemerkt met de letter E4. Een 500 tal Duitsche soldaten uit de omliggende gemeentens komen hier op de markt toe met wagens, veldkeukens, enz en vertrekken morgen naar Kortrijk.

uit NRC niets overgeschreven

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

deze notitie is één van de zeldzame waar er militaire gegevens worden genoteerd. Dit was gevaarlijk mocht het dagboek gevonden zijn.

30 oogst 1915 maandag Sint Niklaas

Leonie Lentacker werkt 3 dagen deze week. De Werkloozen trekken regelmatig ondersteuning. Het grijs brood kost nog altijd 0,44 fr de kilo. ’t Rantsoen per man is 350 gram per dag. Wit brood is ter beschikking van zieke menschen op het Stadhuis; alle dagen rijdt de stad Sint Niklaas er naar Holland om. Dezen die wit brood krijgen kunnen er geen grijs bekomen.

uit nrc niets overgeschreven

foto erfgoedcel sint-niklaas