Dagboek Raphaël Waterschoot Index vervolg

vervolg index dagboek Raphaël Waterschoot

Akademie Collegestraat Werkloozenfront, 40
Akademie helft Ondersteuningscommiteit, 67
Amerikaansche Winkel magazijn in Zaal College, 60
Amerikaansche Winkel Collegestraat Akademie, 41, 43
Amerikaansche Winkel vanaf 24-9 Statiestraat81, 58
Amerikaansen winkel magazijn in Entrepot, 60
Amerikaansen winkel magazijn in Patronage Klein Hulst, 60
Autofabriek, 93
Autofabriek Janssens Gazometerstraat, 57
Betaling Onderrstand werklozen Kalkstraat, 60
Betaling Onderstand werklozen Akademie, 60
Bureel Mechelen Terneuzen Nieuwstraat, 65, 68
Café, 81, 108, 110, 115, 116, 122, 136, 142
Café De Hoop, 163
Café De Spiegel, 163
Café l’Union, 134, 136
Café Stad Nantes, 47
Casino, 80, 82, 85, 131, 139
Casino Bahnhofmannen, 95
Cavaleriekazerne, 108
Cigarenfabrieken Tinchant, 163
Cinéma Royal, 150
Cinemas, 77, 96, 132, 134
College, 37, 70, 138, 147, 161
Collegekerk, 131
de Cercle Litéraire, 57
Den Arend, 131
Depot Amerikaansen Winkel Akademie, 40
Depot Amerikaansen Winkel College feestzaal, 40
Deutsch Inkwartierûngsburo, 131
Deutsche Polizei Haubtwache, 131
Doplokaal Hangar Opitz Westerstraat, 135
Doplokaal Huis Goetgeluk Kalkstraat, 135