Nog 7 dagen en dan is de winnaar gekend …..

vervolg index oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot

Doplokaal School Constantinus Klein Hulst, 135
Dry poorten meisjesschool, 70
Duits veedepot Fabriek P Verbreyt Kleine Laan, 69
Duits veedepot Fabriek Baeck Gazometerstraat, 69
Duitsch Ortshospitaal, 132
Duitsche Militaire Slachterij, 146
Duitse paardenstallen Kazerne Slachthuisstraat, 66
Fabriek, 96, 117, 130, 132, 134
Fabriek Jan Nobels Plezantstraat, 57
Fabriek Janssens, 56, 112, 135
Fabriek Van Havere, 162
Fabriek Verbrugge, 162
Fabrieken, 36, 43
Fabrique Baeck, 135
Fabrique de Rubans, 135
Fabrique Meert, 135
Feldbuchhandel, 95, 131
Flûgwache, 131
Fort van Haesdonck schietoefeningen, 57
Fransche Avondschool voor jongens Patronagie Kasteelstraat, 103
Gaverland, 98, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 141, 155
Gendarmerie, 93, 94
Gesticht St Charles, 64, 65
Gildenhuis, 136, 150, 162
Grote Markt Muziek Kiosk, 46
Hazendans, 150
herberg De Commercie, 61
Herzog Albrecht kazerne, 89
Herzog Albrecht Kazerne, 131
Hoofdkerk, 49, 65, 129, 130, 145
Hoogkameren, 150
Hospitaal, 92, 144
Huis Boenders, 95