Stemmen kan nog tot 31/1

index oorlogsdagboek Raphael Waterschoot

Kommandantur, 34, 57, 67, 74, 76, 80, 91, 95, 131, 132, 161, 164
Konig Lûdwig Kazerne, 131
Le Havre, 137
Lokaal de Casino Statiestraat casino Statiemannen, 84
Magazijn Belpaire Plezantstraat, 57
Magazijnen Tietz Statiestraat, 56
Mechelen werk weigering 04 06 1915, 44
Meisjesweezenhuis, 129, 136, 140, 141, 145
Meldeambt, 66, 70, 72, 73, 74, 79, 83, 95, 142, 149, 151, 152, 159, 164
Meldeambt Casino, 69
Meldeambt Casinostraat, 63
Meldeambt Casinostraat huizen Delarville, 64
Meldeambt zaal Casino Statiestraat, 68
Mess voor officieren, 95
Mess Voor officieren Stab, 131
Middenbureel ondersteuningscommiteit Café l Union Grote Markt, 77
Militar Casino, 57
Militär gericht, 95, 131
Museum, 163
Nationaal Kommiteit Van Ondersteuning aan de werklooze in nood verkerende familien Collegestraat, 44
Nationale Bank, 100, 115, 117, 121, 123, 127, 137, 142, 145, 146
Nationale Kommiteit voor ondersteuning aan de werklooze en in noodverkeerende familiën Brouwerstraat Akademie en Nijverheidsschool, 52
Nijverheidsschool, 43, 52, 59, 60
Nijverheidsschool Collegestraat bureel soepcommiteit, 43
Normaalschool, 161
O.L.Vr. Presentatie, 160
O.L.Vrouwekerk, 131, 139
Oefenplein Gazometer, 37
Onderbureel ondersteuningscommiteit betalingen Kalkstraat 89, 77
Onderbureel ondersteuningscommiteit betalingsbureel St Jozefstraat, 77
Onderstand Werklozen feestzaal Akademie, 59