Geschiedenisonlineprijs.nl index dagboek Raphaël Waterschoot.

Is een dagboek zonder veel bladvulsel maar steeds maar feiten.

vervolg

Bossestraat, 7
Bouchaute, 16
Bouwnijverheid, 51
Breigoedfabrieken, 51, 134
Breskens, 20

De Nieuwe Rotterdamsche Courant, 46, 79, 136
De Klinge, 7, 9, 22, 30
De koning, 15
De kruisen, 41
De Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25, 26, 28
De Tijd, 25
Den Ijzer, 49
Den Plezanten Hof, 18
Dendermonde, 4, 10, 14, 15
Depôt van Beveren, 13
Depôt van Lier, 13
Divisie, 151
Divisiestaf, 166
Doodgeschoten, 140
Dopkaart, 135
Dudzeele, 18
Duffel, 13
Duitsch paspoort, 51
Duitsch vliegmachien, 38
Duitsche commandatur, 27
Duitsche gendarmen, 36, 69, 74
Duitsche Militaire Policie, 56
Duitsche uur, 61
Duitsche vlaggen, 78
Duitsche vliegers, 18
Duitsche wacht, 26
Duitsche wachten, 26

kaartje verstuurd 1921