Raphaël noteerde de Duitse verlofgangers. 1917

Duitse regimenten verlof

19150803  een 5000 Duitsche soldaten in de stad die zich in de kazernes huizen en de stad bewaken 51

19170714  aankomst regiment 1000 man voetvolk uitrusten……………………………………………….. 129

19170727  aankomst regiment 800 -1000 man kannoniers reformeren………………………………….. 130

19170731 vertrek  regiment 1000 man voetvolk naar front…………………………………………………. 130

19170802  aankomst regiment 1000 man voetvolk uit Champagne om zich te reformeeren………. 130

19170805  vertrek regiment 1000 man voetvolk na 4 dagen naar front………………………………….. 137

19170811 aankomst regiment 1000 man voetvolk uitrusten………………………………………………… 138

19170811 vertrek  regiment artillerie na 14 dagen naar front………………………………………………. 138

19170814  aankomst regiment artillerie reformeren………………………………………………………….. 138

19170903  vertrek regiment artillerie na 20 dagen naar Zele paarden stierven van honger………… 139

19170911  vertrek  regiment 1000 man infanterie na 1 maand naar front……………………………….. 140

19170914  aankomst regiment infanterie………………………………………………………………………… 140

19170917  aankomst regiment infanterie om uit te rusten  in zalen der stad…………………………… 141

19171009 vertrek regiment infanterie na 25 dagen……………………………………………………………. 143

19171009b vertrek regiment infanterie na 25 dagen………………………………………………………….. 143

19171012  aankomst regiment infanterie om uit te rusten  in zalen der stad…………………………… 143

19171013  aankomst regiment infanterie om uit te rusten  bij burgers………………………………….. 143

19171017 vertrek regiment infanterie naar burgers te kpud in zalen…………………………………….. 143

19171027 aankomst 25 gekwetste duitsche soldaten in hospitaal en drij poorten Duitsche liefdezusters             144

19171107 vertrek regiment infanterie na 28 dagen……………………………………………………………. 145

19171107b vertrek regiment infanterie na 28 dagen………………………………………………………….. 145

19171109  aankomst regiment infanterie om uit te rusten  bij burgers………………………………….. 145

19171122 vertrek regiment infanterie na  dagen………………………………………………………………. 146

19171127  aankomst regiment infanterie om uit te rusten  bij burgers en klein seminarie…………. 146

19171206 vertrek regiment infanterie na dagen……………………………………………………………….. 147

19171224 aankomst regiment infanterie bij burgers en klein seminarie………………………………… 147