17 mei 1918 vrijdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 7 tot en met 18 mei Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 17-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

8 november 1918 vrijdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van tot en met 08-11-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
geen verordeningen meer
affiches uit de collectie KOKW

403 l’illustration 2 november 1918 koning Albert en koningin Elisabeth in Brugge

5 november 1918 dinsdag. Sint Niklaas

De ontruiming duurt voort.
De Belgen zijn voor Gent en in Zelzate; men hoort hier duidelijk schieten. Nog 29 km zijn ze van ons af. De Duitschers zijn tuchteloos geworden. De lazaretten hier waren geruimd en in veldlazaretten veranderd. Op ‘t kerkhof alhier liggen reeds 60 Duitsche graven. In de Centrumschool zijn Belgische krijgsgevangenen ingekwartierd, die zien er goed uit.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van tot en met 8-11-1918 geen nieuws  overgeschreven uit NRC
geen verordeningen meer
affiches uit de collectie KOKW

 

4 november 1918 maandag. Sint Niklaas

De 52 ste oorlogsmaand is begonnen. De Duitsche staf is hier gekomen; de bureelen zijn op het stadhuis; de vischmijn is afgespannen.
Deze morgend zijn ze jonge mannen van 18 tot 39 jaar wederom opgeroepen op dezelfde plaats tegen 9 uur ‘s morgens; er was niemand gekomen

Tegen de middag verklaarde de Kommandant aan de burgemeester der stad dat op bevel van hoogerhand alle opeisschen gestaakt was.
Kannonen die op Scheerders Steenbakkerij opgesteld waren en mitrailleusen die op het platform van ‘t huis Standaert, Groote markt stonden, beschoten voor de 1ste maal vijandelijke vliegmachines die briefjes afwierpen. ‘t brood kost 0,82 fr: de kgr. ‘t Rantsoen is 333 gram.

ie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van tot en met 09-11-1918 geen nieuws  overgeschreven uit NRC
geen verordeningen meer
affiches uit de collectie KOKW

le miroir beeld Rijsel 1914   en na bombardementen 1915

2 november 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Op bevel der kommandantür moesten dezen morgend om 8 uur alle jonge mannen van 18 tot 39 jaar op de Raap zijn ten einde gedeporteerd te worden
.
Er waren 7 man de anderen bleven thuis ik natuurlijk ook.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
geen  nieuws  overgeschreven uit NRC
geen verordeningen meer
affiches uit de collectie KOKW

31 oktober 1918 donderdag . Sint Niklaas.

De mariniers der Akademie verlaten St Niklaas naar Antwerpen; zij worden door anderen vervangen
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
nieuws overgeschreven uit NRC

19181031 – De wapenstilstand met Turkey geteekend. 
geen verordeningen meer
affiches uit de collectie KOKW

Robin is ook de tentoonstelling gaan bekijken al is het begrip over overgrootvader niet echt makkelijk te begrijpen.