9 augustus 1918 vrijdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 06-08-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met 10 08 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

Advertenties

8 augustus 1918 donderdag. Sint Niklaas

Geen Nieuws

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 06-08-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met 10 08 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180803 In beslag genomen honden

6 augustus 1918 dinsdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 06-08-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met 06 08 1918 geen verordeningen

 

No. 74. 7. augustus 1918.

Voor het hestuursgebied Vlaanderen bepaal ik het navolgende : Ingevolge Artikel 7 der Verordening van 27 Maart 1916, betreffende den verkoop van kunstmeststoffen, is, te rekenen van 3 juni 1918, de prijs voor den verkoop van kali niet, basis 12,4 % zuiver kali, binnen het gebied van het Generaal Gouvernement vastgesteld op 11.15 frank per 100 kg., los, vrij spoorwegwagen of schip te Antwerpen.

Brussel , den 24 Juii 1918.

No. 74. 7. augustus 1918.

Bij besluit C. FI. V 5851 van 25 juli 1918 van den heer Generaal Gouverneur, is de heer Damianus NiUens, brouwer, tot burgemeester van de gemeente Bree (provincie Limburg) benoemd.

Brussel , den 2 juli 1918.

No. 74. 7. augustus 1918.

Bij besluit van 25 juli 1918 van den heer Generaal Gouverneur, is de heer Mathijs Boelens, landbouwer, tot burgemeester van de gemeente Rosmeer (provincie Limburg) benoemd.

Brussel , den 26 juli 1918,

No. 74. 7. augustus 1918.

Bij besluit C, FI F. 5888 van 25 juli 1918 van den heer Generaal Gouverneur, is de heer Oskar Thomas, fabrikant, tot burgemeester der stad Ronse (provincie Oost-Vlaanderen) benoemd.

Brussel , den 26 juli 1918.

No. 74. 7. augustus 1918.

Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917 over de liquidaties van vijandelijke ondememingen (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België Nr, 253 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van de Franse gas en elektriciteitsmaaischappij Societe de Gaz et d’electricite du Hainaut Societe Anonme, te Brussel. De heer Rittmeister Heineken, te Brussel, is tot liquidator benoemd. De likwidator verstrekt nadere inlichtingen, Brussel den 2 juli 1918.

 

No. 74. 7. augustus 1918.

Bekendmaking betreffende de likwidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917 , over de liquidatie van vijandelijke ondernemingen (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 253 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de Franse gasmaatschappij .Compagnie Generale pour Eclairage et le Chauffage par le Gaz, S. A.\ te Brussel. De heer Rittmeister Heineken, te Brussel , is tot liquidator benoemd. De likwidator verstrekt nadere inlichtingen, Brussel den 25 juli 1918*,

No. 74. 7. augustus 1918.

Bekendmaking betreflende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in Belgie heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917 , over de likwidatie van vijandelijke ondernemingen (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van Belgie, Nr. 253 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie betreffende van de Franse gasmaatschappij .Societe Anonime du Gaz de Namur\ te Namur. De heer Rittmeister Heineken, te Brussel, tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.

Brussel , den 25 Juii 1918,

No. 74. 7. augustus 1918.

Bekendmaking betreffende de likwidatie van Fransehe ondernemingen. Met toestemming van den heer Gêner aal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Au gustus 1916 en van 15 April 1917, over de likwidatie van vijandelijke ondernemingen (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België Nr. 263 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de Franse gasmaatschappij .Societe du Gaz Franco-Belge, Robert Lesage & Co., (Paris\ te Nivelles (Nijvel). De heer Rittmeister Heineken, te Brussel , is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.

Brussel , den 25 juli 1918,

No. 74. 7. augustus 1918.

Beschikking. Overeenkomstig Artikel 7 van de .wet van 3 juli 1891 artikel 18, lid 3, en Artikel 19 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1890, gewijzigd bij Verordening C. C. Illa. 3387 van 13 juni 1917, betreffende de getuigschriften van middelbare studiën en de voorbereidende examens, beschik ik het navolgende :

Art. 1. De jury, die in Vlaanderen belast is met de goedkeuring van de getuigschriften van middelbare studiën en met het afnemen van de voorbereidende examens tot het Hoger onderwijs, is voor de zitting 1918 als volgt samengesteld : Voorzitter : Frans Beinhard, gepensionneerd ambtenaar te Brussel , leden : Dr. Arm. Smedts, leraar in de Germaansche talen aan het koninklijk atheneum te Antwerpen, Maes, leraar in de natuurwetenschappen aan het koninklijk atheneum te Leuven, Dr. Geerts, leraar in de kJassieke talen aan het koninklijk atheneum te Antwerpen, 11 Sekretaris : Dr. Van den Bossche, leraar in de wiskunde aan het koninklijk atheneum te Brussel , Plaatsvervangende leden : Dr. G. Verhuck, leraar in de Germaanse talen aan het koninklijk atheneum te Antwerpen, Dr. Shaw, leraar in de natuurwetenschappen aan het koninklijk atheneum te Brussel , Hoebanx, Wemer, Dr. in de klassieke philologie en leraar in de klassieke talen, te Antwerpen, Dr. Lagee, leraar in de wiskunde aan het koninklijk atheneum te Leuven.

Art. 2. De Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze Beschikking belast. Brussel den 25 juli 1918.

No. 74. 7. augustus 1918.

Beschikking. Krachtens de grond Verordening van 25 April 1905 van het Hoger Handelsgesticht te Antwerpen, beschik ik het navolgende :

Art. I. Den heer Ernest Dubois, bestuurder van het Hoger Handelsgesticht te Antwerpen, wordt op zijn verzoek ontslag uit zijn ambt verleend.

Art. II. De heer Antoon Moortgat, voorheen leraar aan het atheneum, wordt tot bestuurder van het Hoger Handelsgesticht te Antwerpen benoemd, met een jaarwedde van 12.000 frank.

Art. III. De Prasident der Zivilverwaltung (Voorzitter van het burgerlijk bestuur) voor de provincie Antwerpen is met de uitvoering van deze beschikking belast,

Brussel , den 27 juli 1918.
affiches uit de collectie KOKW

19180806 Politiedienst langsheen ijzeren weg waargenomen Duitse soldaten

5 augustus 1918 maandag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 06-08-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met 06 08 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180801 broodgraanregeling oogstjaar 1918 1919

3 augustus 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Het 5de oorlogsjaar begint. Ik word 28 jaar.
J.Lentacker trekt 50 fr: over oogst 1918 van den Staat voor zijn zoon Edmond en 60 fr achterstallige gelden van 1915-1916
We trekken van onzen Albert zaliger insgelijks 60fr. achterstallige gelden over 1915-1916.
J.Lentacker trekt 12 fr: van Mechelen Terneuzen. over Juli 1918.
Verders is ‘t gebeurde van verleden jaar op het heden toepasselijk en treden we met geduld in het 5de oorlogsjaar

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 02-08-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen

No. 73. – 3 augustus 1918

Overeenkomstig betreffende de midden-jury voor Hoger onderwijs, beschik ik:

Art. 1. De midden-juri voor Hoger onderwijs voor den eersten regelmatige zittijd van dit jaar, wordt voor het Vlaams bestuursgebied samengesteld als volgt:

Voorzitter: de heer Josson, Maurits, bestuurder in het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten,
Leden: I. FACULTEIT DER WIJSBBGEERTB EN LETTEREN.
a) Candidaatsexamen voorbereidend tot de rechtsgeleerdheid. De heren: De Decker, professor aan de Universiteit te Gent Godee-Molsbergen Lohherion, Menzerath,  Tack, Bridez, docent Jacob,  Vlamnck,
Secretaris: de heer Brûlez, docent.

 1. b) Candidaatsexamen voorbereidend tot het doctoraat in de Germaanse filologie. De heren: De Vreese, professor aan de Universiteit te Gent , Godee-Molsbergen, Kossmann, Menzerai professor aan de Universiteit te Gent ; Tack, L. Bruuz, docent Jacob, Vlaminck,
  Secretaris: de heer Jacob, docent.
 2. FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID.
  Eerste gedeelte van het doctoraal examen. De heren: Claes professor aan de Universiteit te Gent ; Henderickx, Jonckx, Van Binsbergen,
  Secretaris: de heer Jonckx, professor.

III. FACULTEIT DER WISKUNDE EN DER NATUURWETENSCHAPPEN.

 1. a) Eerste gedeelte van het candidaatsexamen in de natuurwetenschappen voorbereidend tot de geneeskunde. De heren: Vauton, professor aan de Universiteit te Gent ; Verslus, L. Bridez, docent Minnaert,
  Secretaris: de heer Minnaert, docent.
 2. b) Candidaatsexamen in de natuurwetenschappen voorbereidend tot het doctoraat of tot de artsenijkunde. De heren: De Bruke professor aan de Universiteit te Gent; Menzeraih Stober, Valeton, VersluS Boeke, docent L. Bruiez, Minnaert,
  Secretaris: de heer Minnaert, docent,
 3. c) Examen van candidaat-ingenieur. professor aan de Universiteit te Gent; De heren: F. Bruiez, Haerens, KortmxddeT, Valeton, Vollgraff, Jacob, Minnaert,
  Secretaris: de heer Minnaert, docent. docent
 4. PACULTEIT DER GENEESKUNDE.
 5. a) Tweede gedeelte der verenigde candidaatsexamens in de natuurwetenschappen en in de geneeskunde. De heren: Forster, Martens, professor aan de Universiteit te Gent; professor aan de Universiteit te Gent; Menzerath, Picard, Verslus,
  Secretaris: de heer Picard, professor,
 6. b) Tweede gedeelte van het doctoraal examen in de genees-, heelen verloskunde. De heren: professor aan de Universiteit te Gent; Borms, Clans, De Keersmaecker, Laqueur, Schoeneld, Speleers, ten Hom,
  Secretaris: de heer ten Hom, professor.
 7. e) Derde gedeelte van het doctoraal examen in de genees-, heel- en verloskunde. De heren: professor aan de Universiteit te Gent; Clans, De Keersmaecker, Mariens, Picard, Schoeneld, Speleers, ten Hom, Van Bockstaele,
  Secretaris: de heer Picard, professer.
 8. d) Derde gedeelte van het apothekersexamen. De heren: Laqtteur, professor aan de Universiteit te Gent, Speleers, Vaieton, Witsenburg, Alleman, docent
  Secretaris: de heer Valeton, professor.

Art. 2. De eerste regelmatige zittijd van dit jaar der midden-jury voor Hoger onderwijs zal geopend worden op Woensdag 7 Augustus 1918, in de lokalen der Universiteit te Gent.

Art. 3. De voorzitter der midden-jury voor Hoger onderwijs wordt gemachtigd zijn plaatsvervanger aan te duiden en gepast desvoorkomend te voorzien in de vervanging van leden die zouden verhinderd zijn.

Brussel , den 29 juli 1918.
affiches uit de collectie KOKW

19180801 Broodgraanregeling oogstjaar 1918 1919 b

 

2 oogst 1917 donderdag. Sint Niklaas

2 oogst 1917 donderdag

Vannacht is er een nieuw regiment Duitsch voetvolk uit Champagne hier toegekomen om zich te reformeeren en uit te rusten; ze zijn in de verschillende zalen der stad onderdak gebracht.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 25-07 1918 tot en met 31-7-1918 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 02-08-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
tot en met 02 08 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

Nieuwpoort grote pijlschans

31 juli 1918 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws

 

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 25-07 1918 tot en met 31-7-1918 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
verordeningen
No. 72.-31. juli 1918.
Besluit De „Prasident der Kaiserlich Deutschen Postund Telegraphenverwaltung in Belgien” (Voorzitter van het Keizerlijk Duits Beheer van Posterijen en Telegrafen in België), belast met de waarneming van de rechten en verplichtingen van den Belgische Minister van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, besluit:
Art. 1, Zijn benoemd: L bij het Hoofdbeheer van Posterijen voor Vlaanderen, te Brussel:
a) met ingang van 1 April 1918: tot klerk 1 klasse, de heer G. E. Verstraeten, ordeklerk, van Gent;
b) met ingang van 1 Mei 1918: tot klerk 2e klasse, de heer L. Lepoutre, ordeklerk, van Haacht;
c) met ingang van 1 juni 1918: tot klerk 2e klasse, de heer H. Lambau ordeklerk, van Heverlee;
d) met ingang van 1 juli 1918: tot klerk 2e Klasse,
de heren G. A. Massa, van Sint-Truiden, C. F. Neels van Schaarbeek, C. L. Becker s, van Borgerhout en L. P, M. Debuck, van Gent; tot klasseerder,
de heren J. J, 0. C.Camerlnck, van Alveringem en L, Van Bo, te Brussel; 2. bij het Algemeen Sekretariaat van het Ministerie van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, te Brussel: met ingang van 1 juli 1918: tot klerk 2e klasse, de heren J. B. Van Tricht, van Tessenderloo en G, H, Becker s, van Borgerhout,
Art. 2. Is bevorderd: hij het Algemeen Sekretariaat van het Ministerie van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, te Brussel: met ingang van 1 juli 1918: tot klerk le klasse, de heer A. Gysels, klerk 2e klasse te Brussel ,
Brussel , den 20 juli 1918,
No. 72.-31. juli 1918.

Verordening –uithangen betreffende de aflevering van de rekgombanden der rijwielen, die tot het verkeer toegelaten zijn. Ingevolge de Verordening Vlh 17751 /T van 22 augustuS 1916 en de aanvullende Verordening van 9 december 1916, moeten al de rekgombanden (buiten en binnenbanden, alsook darmen), der in Groot-Brussel en in de provincie Brabant tot het verkeer toegelaten rijwielen, ten laatste op 15 Augustus 1918, tegen betaling worden afgeleverd aan de „Bereifungseinkaufsstelle des Kraftwagenparks fur Belgien (Rijwielbanden-aankoopkantoor van het Motorwagenpark voor België, Nerviërslaan (Museum) te Brussel. De handen van de dienstrijwielen van de bezettingstroepen, van de Duitse overheden, van de „Militarpolizei (militaire politie), van de Postund Telegraphenverwaltung (Beheer der Posterijen en Telegrafen) en van de .Miliiar-GeneralDirektion der Eisenbahnen* (Mlitair Hoofdbeheer der Spoorwegen), moeten niet worden afgeleverd. De „Gesellschaft filr Ersatzhereifung (Maatschappij voor vervangingsbanden), Waschhuisstraat 11 te
Brussel , stelt, ter vervanging van de afgeleverde rekgombanden, op vertoon van het door de Bereifungseinkaufstelle* overhandigd afleveringsbewijs tegen de door de „Leitung des Kraft] ahrwesens (Bestuur van den Motorwagendienst) vastgestelde prijzen, rijwielbanden ter beschikking,
Brussel 23 juli 1918.
No. 72.-31. juli 1918.
Verordening houdende verlenging van gemeenteambten. Ter duiding, alsmede der aanvulling der Verordening van 16 juni 1915, houdende buitenkrachtstelling van de bepalingen der verkiezingswetten, betreffende de jaarlijkse herziening van de verkiezingsiijsten (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België hl, 718) wordt bepaald, dat de ambten van de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden, die op 1 januari 1916 moesten aftreden, te beschouwen zijn als zijnde voorshands verlengd.
Brussel , den 15 Jvli 1918,

No. 72.-31. juli 1918.

 

Verordening op de begroting voor Vlaanderen voor het dienstjaar 1918.

art, 1. De gewone ontvangsten van den Staat in het Vlaams bestuur gebied voor het dienstjaar 1918 worden geraamd op tweehonderd vier en twintig miljoen zeshonderd vijf en dertig duizend frank (224.635.000 fr.).

Art. 2. De uitgaven van den Staat in het Vlaams bestuur gebied voor het dienstjaar 1918 worden vastgesteld op het gezamenlijk bedrag van tweehonderd vier en twintig miljoen zeshonderd vijf en dertig duizend frank (224.635.000 fr.), en wel:

voor de openbare schuld, twee en twintig miljoen zeshonderd twee en vijftig duizend vierhonderd vijftig frank (22.652.450 fr.),

voor de dotaties, zevenhonderd twee en tachtig duizend honderd vijftig frank (782.150 fr.),

voor het ministerie van Justitie, zes en twintig miljoen zevenhonderd zes en tachtig duizend negenhonderd frank (26.786.900 fr.),

aan gewone uitgaven en twee miljoen zeshonderd duizend frank (2.600.000 fr )
aan uitzonderlijke uitgaven, samen negen en twintig miljoen driehonderd zes en tachtig duizend negenhonderd frank (29.386.900 fr.),

voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, tien miljoen drie en tachtig duizend frank (10.283.000 fr.) aan gewone uitgaven en honderd tien duizend frank (110.000 142 /f ) aan uitzonderlijke uitgaven, samen tien miljoen driehonderd drie en negentig duizend frank (10.393.000 fr.),

voor het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, drie en dertig miljoen acht en tachtig duizend frank [33.088.000 fr.)

aan gewone uitgaven en twee miljoen tweehonderd vijftig duizend frank (2.250.000 fr.) aan uitzonderlijke uitgaven, samen vijf en dertig miljoen driehonderd acht en dertig duizend frank (35.338.000 fr.),

voor het ministerie van Nijverheid en Arbeid, negen miljoen acht en zestig duizend frank (9.068.000 fr.)

aan gewone uitgaven en vijf en negentig duizend frank (95.000 fr,)
aan uitzonderlijke uitgaven, samen negen miljoen honderd drie en zestig duizend frank (9.163.000 fr.),

voor het ministerie van Financiën, een en negentig miljoen achthonderd twee en zestig duizend honderd frank (91.862.100 fr.),

voor het ministerie van Landbouw en Openbare Werken, twee en twintig miljoen negenhonderd twee en veertig duizend vierhonderd frank (22.942 400 fr.)

aan gewone uitgaven en driehonderd acht duizend frank (308.000 fr.) aan uitzonderlijke uitgaven, samen drie en twintig miljoen tweehonderd vijftig duizend vierhonderd frank (23.260.400)

voor onwaarden en terugbetalingen, een miljoen achthonderd zeven duizend frank (1.807.000 fr.).

Brussel, den 25 juli 1918.

No. 72.-31. juli 1918.

 

Bekendmaking betreffende de likwidatie van Britsche en Franse deelhebbingen. In plaats van den heer Weinkrantz, heb ik den heer v, Baerensprung te Brussel ,,BankAbteilung* (Bankafdeling) Wetstraat 28, tot liquidator benoemd van de in België voorhanden zijnde Franse en Britse deelhebbingen (akties) aan de Societe Anonme des Hauts-Fourneaux et Acieries de Èumelange-St -Ingbert (Bilmelinger und St Ingberter Hochofenund Stahlwerke Akt,-Ges.) te RûTtielingen-St.-Ingbert,

Brussel , den 23 juli 1918,
affiches uit de collectie KOKW

Nieuwpoort grote pijlschans beschoten onderstand lombardzijde b