4 november 1918 maandag. Sint Niklaas

De 52 ste oorlogsmaand is begonnen. De Duitsche staf is hier gekomen; de bureelen zijn op het stadhuis; de vischmijn is afgespannen.
Deze morgend zijn ze jonge mannen van 18 tot 39 jaar wederom opgeroepen op dezelfde plaats tegen 9 uur ‘s morgens; er was niemand gekomen

Tegen de middag verklaarde de Kommandant aan de burgemeester der stad dat op bevel van hoogerhand alle opeisschen gestaakt was.
Kannonen die op Scheerders Steenbakkerij opgesteld waren en mitrailleusen die op het platform van ‘t huis Standaert, Groote markt stonden, beschoten voor de 1ste maal vijandelijke vliegmachines die briefjes afwierpen. ‘t brood kost 0,82 fr: de kgr. ‘t Rantsoen is 333 gram.

ie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van tot en met 09-11-1918 geen nieuws  overgeschreven uit NRC
geen verordeningen meer
affiches uit de collectie KOKW

le miroir beeld Rijsel 1914   en na bombardementen 1915

Advertenties

3 november 1918 zondag .Sint Niklaas

De ontruiming van België duurt voort.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
nieuws overgeschreven uit NRC

19181103 – De Wapenstilstand met Oostenrijk – Hongarije geteekend. 
geen verordeningen meer
affiches uit de collectie KOKW