26 september 1918 donderdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 26-9-2018 tot en met 1-10-1918 geen nieuws

tot en met 27-9-1918 geen nieuws  overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met 25 09 1918 geen verordeningen

No. 88. 26. september 1918.
Verordening. Ter aanvulling mijner Verordening  van 22 juni 1918, verorden ik het navolgende : Voor de berekening van de huishuurvergoeding, toegekend aan de leerkrachten der inrichtingen, die gelegen zijn in de gemeenten waarvan sprake in Artikel IV der verordening van 9 Augustus 1917, is het bevolkingscijfer der gemeente Brussel tot grondslag te nemen.
Brussel , den 22 Augusstus 1918,
No. 89. 26. september 1918.
Art. 1. Het Beheer der rechtstreeksche belastingen, tollen en accijnzen kan, zonder meer, achterstallige tolrechten en accijnzen, die binnen den door de bevoegde overheid voor elk afzonderlijk geval vastgestelden termijn niet gestort zijn, door dwangmiddelen invorderen.
Art. 2. Het Beheer der rechtstreekse belastingen, tollen en accijnzen kan, op dezelfde wijze, de straffen voltrekken, die door de Bezirksgerichte” (distriktrechthanken) werden uitgesproken wegens overtreding van de wetten op de tolrechten en accijnzen, in zover het geldboeten en de verbeurdverklaring van in beslag genomen voorwerpen betreft.
Art. 3. Klachten betreffende de uitvoering der dwangmiddelen ( Artikelen 1 en 2) mogen alleen hij den bevoegden Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) worden ingediend. Het indienen van een klacht werkt niet opschortend. De beslissing van den Verwaltungschef is zonder verhaal.
Art. 4. Artikel 133 der wet van 15 April 1896, betreffende de vervaardiging en den invoer van alcohol, is opgeheven.
Art. 5. Vorenstaande bepalingen zijn ook toepasselijk op gevallen die voor de uitvaardiging van deze Verordening zijn ontstaan.
Brussel , den 20n September 1918.

affiches uit de collectie KOKW

postkaart : Panorama sluizen Nieuwpoort en zes bruggen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s