31 augustus 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Patatten 1fr: de kgr.

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
nieuws overgeschreven uit NRC
19180831 – Bailleul en den Kemmelberg door de Engelsman bezet 
verordeningen

No. 81. 31. augustus 1918.
Verordening ter uitvoering van artikel 1 der Verordening van 4 juni 1918, betreffende de voertaal in de inrichtingen voor middelbaar onderwijs. De termijn (10 September 1918), bepaald in de verordening van 5 Augustus 1918 (C. FI Ille 4800, Wet en Verordeningsblad, bl 761) wordt tot op 15 oktober 1918 uitgesteld.
Brussel den 27 augustus 1918.
No. 81. 31. augustus 1918.
Bekendmaking betreffend het bekleden van ambten b de Duitse gerechtsoverheden in Vlaanderen.
De heer Generaal Gouverneur heeft benoemd:
1. tot Prâsident des Kaiserlichen Obergerichts” (Voorzitter van het Keizerlijk Opperste Gerechtshof) voor Vlaanderen te Brussel: den heer Koenige, Beichsgerichtsrat;
2. bij het KaiserHches Bezirksgericht” (Keizerlijke distriktrechtbank) te Brussel: tot toezichtvoerend Bezirksrichter (distriktrechtet): den heer Dr. Forstmann, Koniglich Pre,ssischen Landgerichtsdirektor, Geheimen Ju tizrat; tot , .Bezirksrichtem : den heer Dr. Hesleneld, Konigiich Baerischen Oherlandesgerichtsrai; den heer Dr, Wrede, Kânigiich Preussischen Landgerichtsrat; den heer Hetihner, Konigiich Sachsischen Oberamts richter; den heer Dr, Wolfhard, Grossherzoglich Badischen Landgerichtsrat;
3. bij de Staatsanwaltschaft” (parket) te Brassel: tot Ersten Staatsanwalt” (eerste lid van het parket): den heer Dr. Tittei, Konigiich Sachsischen Oberstaatsanwalt; iot Siaatsanwalten\ den heer Dr. Kaiser, Konigiich Sachsischen Staatsanwalt; den heer Dr, Hesse, Konigiich Preussischen AmtS richter; den heer Bendheim, Hessischen Rechtsanioalt; den heer Dr. Wunderlich, Preiissischen Rechtsanwalt; den heer Ritter, Konigiich Baerischen Amtsanwalt; den heer Kuttig, Konigiich Preussischen Gerichtsassessor; den heer Strzoda, Konigiich Preussischen Gerichts assessor;
4. tot Justizkommissaren** (rechterlijke kommissarissen) te Bnissel: bij het Jv tizkommis$ariat F* (gerechtelijk kommissariaat I): den heer Dr, Dealer, Wûrttemhergischen BechtsanwaXt; den heer Goldmann, Preussischen RechUanicalt und Notar; bij het Justizkommissari€U IF: den heer Ju stizrat MarxJieimer, Preustisehen Rechtsanuxilt; den heer Ullmer, Badischen Rechtsanwalt;
5. bij het Kaiserliches Bezirksgericht” te Antwerpen : tot toezichtvoerend Be2irksrichter\den heer Dr. BartelS Rat am Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg; tot Bezirksrichtern” : den heer Dr. Schuherg, Grossherzogiich Badischen Landgerichtsrat; den heer Keuneke, Hamburgischen Amtsrichter; den heer Kuntze, Konigiich Preussischen Landgerichtsrat;
6. bij de Staatsanwaltschaft” te Antwerpen: tot Ersten Staatsanwalt” : den heer Dr. Hollaender, Konigiich Preussischen Landgerichtsdirektor; tot ,,Staatsanwalten” : den heer Dr. Fromm, Hamburgischen Landrichter; den heersteinhomer, Liibeckischen Bechtsanwalt; den heer Klockgether, Bremischen Amtsrichter;
7. tot Justizkommissar” te Antwerpen: den heer Daugardt, Reichslandischen Rechtsanwalt;
8. bij het Kaiserliches Bezirksgericht” te Leuven: tût toezichtvoerend Bezirksrichter*: den heer Hertzog, Konigiich Baerischen Oheramtsrichter;
9. bij de Staatsanwaltschaft” te Leuven: tot toezichtvoerend StaatsanwalV : den heer Schumacher Konigiich Baerischen Oheramtsrichter; tot Staatsanwalf\den heer Dr. Borner, Konigiich Preussischen Gerichtsassessor;
10. bij het Kaiserliches Bezirksgericht* te Hasselt: tot toezichtvoerend Bezirksrichter*\ den heer List, Konigiich Baerischen Amtsrichter; IL bij de Staat8anwaltschaft* te Hasselt: tot toezichivoerend StaatsanwalV\den heer Dr. Mielke, Koniglich Pretissùchen Landrichter; tot SUiatsanwalV\ den heer Dr. Erich Schulz, Koniglich Preussischen Gerichtsassessor.
Brussel, den 16 augustus 1918.
No. 81. 31. augustus 1918.
Beschikking. art, 1. In uitvoering van Artikel 2 der Verordening Illdk van 8 Augustus 1918 van den heer Generaal Gouverneur, is de heer Richard De Cneudt, afdelingsoverste aan het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, benoemd tot hoofd der hij het Hoger vermeld ministerie ingestelde bijzondere kommissie, die belast is met de uitvoering van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in de nieuwe onderwijsverordeningen, Hij voert den persoonlijke titel van bestuurder aan het ministerie van Wetenschappen en Kunsten en geniet, benevens zijn huidige wedde, een maandelijkse vergoeding van 200 frank (tweehonderd frank), waarop geen afhouding mag worden gedaan.
Art. 2. De Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen is met de uitvoering dezer beschikking belast,
Brussel , den 17 Augustus 1918.
No. 81. 31. augustus 1918.
Beschikking.
Art. 1. Zijn benoemd tot leden van de jury, die dit jaar belasti is met het afnemen, te Gent, van het examen van lerares in de huishoudkunde hij het middeibaar onderwijs en met de leergangen voorbereidend tot dat examen:
Voorzitster: Mevr. Sondervorst Verhuch, opzienster van het middelbaar onderwijs; Secretaresse: Mej. È. De Guchtenaere, bestuurster der Rijks Middelbare Meisjesnormaalschool te Gent;
Leden: 1. Mevr. Schram-Van de Wal, lerares te Schaarbeek; 2. Mevr. Van Herstraeten, lerares te Gent; 3. de heer Dr. jur. Van Acker, leraar aan de Rijks Middelbare Normaalschool te Brussel.
Art. 2. De Verwaltungschef* (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen is gemachtigd afwezige juryleden te doen vervangen.
Art. 3. De secretaresse van de jury roept de leden van de jury alsook de kandidaten ter zitting op.
Art, 4. De Verwaltungschef voor Vlaanderen is met de uitvoering dezer *Beschikking belast.
Brussel , den 17 Augusttis 1918.
No. 81, 31. augustus 1918.

Bekendmaking. Bij Verordeningen van 30 juli en 5 augustus 1918 van den heer Generaal Gouverneur in België, zijn in het Vlaams bestuursgebied de in onderstaande lijst opgesomde Belgische postbeambten en -bedienden bevorderd tot den dienstgraad, aangegeven in de 3e kolom:

Postontvangerij naam Dienstgraad
Mechelen 2 Daemêf J. eerstaanw. hoofdbesteller
Brussel Hoofd beheer der Posterijen Stnavt L. 0, bureeloverste
Brussel 1 Coeman, A. J, L, eerstaanw. hoofdbesteller
Brussel 1 Verbist, A. eerstaanw. hoofdbesteller
Brussel 1 Bacu, J. F. eerstaanw. hoofdbesteller
Brussel 1 Vanderwaeren, P. eerstaanw. hoofdbesteller
Brussel 1 Prince, V. eerstaanw. hoofdbesteller
Brussel 1 Hoders, J. eerstaanw. hoofdbesteller
Brussel 1 De Pauto, P. J. eerstaanwezend. hoofdbesteller
Brussel Patrie, V. J. 0. Le Brun, A, J, eerstaanwezend hoofdbesteller
postontvangerij naam Dienstgraad
BrussdiDienst der Spaarkas) Simon, V. J. hoofdklerk
BrussdiDienst der Spoorwegkantoren) Danhier, A. 0. F. hoofdklerk
Aniwerpen 1 Klebanck, F. J. H. bureeloverste
Antwerpen 1 Naets, P. A. hoofdklerk
Antwerpen 1 Ceulemans, J. A, hoofdklerk
Antwerpen 7 Cleman, E. J. hoofdklerk
Boom Van Uffelen, J. L. hoofdklerk
Lier VandenBusch,A.A.F. bureeloverste
Sint-Niklaas Metsers, H. H. M. hoofdklerk
Brussd 1 Blanjean, G. J. hoofdklerk
Brusâd 1 Dubois, 0. D. J. hoofdklerk
Laken 1 Van Musen, J. M. bureeloverste
Ukkel 1 Thidmans, C. H. hoofdklerk
Leuven 1 Dekeser, J. B. hoofdUerk
Leuven 1 WUmes, C. J, E. hoofdklerk
Brussel den 14 Augustus 1918.
No. 81. 31. augustus 1918.
Bekendmaking. De heer Generaal Gouverneur heeft, hij beschikking van 17 Augustus 1918, het aan Professor Dr. Hoffmann, rector der Universiteit te Gent, verleend verlof tot een jaar verlengd; diens vervanging als rector blijft opgedragen aan Professor Dr. Speleers.
Brussel , den 17 Augustus 1918.

affiches uit de collectie KOKW

Postkaart : Nieuwpoort de Kerk

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s