31 juli 1918 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws

 

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 25-07 1918 tot en met 31-7-1918 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
verordeningen
No. 72.-31. juli 1918.
Besluit De „Prasident der Kaiserlich Deutschen Postund Telegraphenverwaltung in Belgien” (Voorzitter van het Keizerlijk Duits Beheer van Posterijen en Telegrafen in België), belast met de waarneming van de rechten en verplichtingen van den Belgische Minister van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, besluit:
Art. 1, Zijn benoemd: L bij het Hoofdbeheer van Posterijen voor Vlaanderen, te Brussel:
a) met ingang van 1 April 1918: tot klerk 1 klasse, de heer G. E. Verstraeten, ordeklerk, van Gent;
b) met ingang van 1 Mei 1918: tot klerk 2e klasse, de heer L. Lepoutre, ordeklerk, van Haacht;
c) met ingang van 1 juni 1918: tot klerk 2e klasse, de heer H. Lambau ordeklerk, van Heverlee;
d) met ingang van 1 juli 1918: tot klerk 2e Klasse,
de heren G. A. Massa, van Sint-Truiden, C. F. Neels van Schaarbeek, C. L. Becker s, van Borgerhout en L. P, M. Debuck, van Gent; tot klasseerder,
de heren J. J, 0. C.Camerlnck, van Alveringem en L, Van Bo, te Brussel; 2. bij het Algemeen Sekretariaat van het Ministerie van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, te Brussel: met ingang van 1 juli 1918: tot klerk 2e klasse, de heren J. B. Van Tricht, van Tessenderloo en G, H, Becker s, van Borgerhout,
Art. 2. Is bevorderd: hij het Algemeen Sekretariaat van het Ministerie van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, te Brussel: met ingang van 1 juli 1918: tot klerk le klasse, de heer A. Gysels, klerk 2e klasse te Brussel ,
Brussel , den 20 juli 1918,
No. 72.-31. juli 1918.

Verordening –uithangen betreffende de aflevering van de rekgombanden der rijwielen, die tot het verkeer toegelaten zijn. Ingevolge de Verordening Vlh 17751 /T van 22 augustuS 1916 en de aanvullende Verordening van 9 december 1916, moeten al de rekgombanden (buiten en binnenbanden, alsook darmen), der in Groot-Brussel en in de provincie Brabant tot het verkeer toegelaten rijwielen, ten laatste op 15 Augustus 1918, tegen betaling worden afgeleverd aan de „Bereifungseinkaufsstelle des Kraftwagenparks fur Belgien (Rijwielbanden-aankoopkantoor van het Motorwagenpark voor België, Nerviërslaan (Museum) te Brussel. De handen van de dienstrijwielen van de bezettingstroepen, van de Duitse overheden, van de „Militarpolizei (militaire politie), van de Postund Telegraphenverwaltung (Beheer der Posterijen en Telegrafen) en van de .Miliiar-GeneralDirektion der Eisenbahnen* (Mlitair Hoofdbeheer der Spoorwegen), moeten niet worden afgeleverd. De „Gesellschaft filr Ersatzhereifung (Maatschappij voor vervangingsbanden), Waschhuisstraat 11 te
Brussel , stelt, ter vervanging van de afgeleverde rekgombanden, op vertoon van het door de Bereifungseinkaufstelle* overhandigd afleveringsbewijs tegen de door de „Leitung des Kraft] ahrwesens (Bestuur van den Motorwagendienst) vastgestelde prijzen, rijwielbanden ter beschikking,
Brussel 23 juli 1918.
No. 72.-31. juli 1918.
Verordening houdende verlenging van gemeenteambten. Ter duiding, alsmede der aanvulling der Verordening van 16 juni 1915, houdende buitenkrachtstelling van de bepalingen der verkiezingswetten, betreffende de jaarlijkse herziening van de verkiezingsiijsten (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België hl, 718) wordt bepaald, dat de ambten van de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden, die op 1 januari 1916 moesten aftreden, te beschouwen zijn als zijnde voorshands verlengd.
Brussel , den 15 Jvli 1918,

No. 72.-31. juli 1918.

 

Verordening op de begroting voor Vlaanderen voor het dienstjaar 1918.

art, 1. De gewone ontvangsten van den Staat in het Vlaams bestuur gebied voor het dienstjaar 1918 worden geraamd op tweehonderd vier en twintig miljoen zeshonderd vijf en dertig duizend frank (224.635.000 fr.).

Art. 2. De uitgaven van den Staat in het Vlaams bestuur gebied voor het dienstjaar 1918 worden vastgesteld op het gezamenlijk bedrag van tweehonderd vier en twintig miljoen zeshonderd vijf en dertig duizend frank (224.635.000 fr.), en wel:

voor de openbare schuld, twee en twintig miljoen zeshonderd twee en vijftig duizend vierhonderd vijftig frank (22.652.450 fr.),

voor de dotaties, zevenhonderd twee en tachtig duizend honderd vijftig frank (782.150 fr.),

voor het ministerie van Justitie, zes en twintig miljoen zevenhonderd zes en tachtig duizend negenhonderd frank (26.786.900 fr.),

aan gewone uitgaven en twee miljoen zeshonderd duizend frank (2.600.000 fr )
aan uitzonderlijke uitgaven, samen negen en twintig miljoen driehonderd zes en tachtig duizend negenhonderd frank (29.386.900 fr.),

voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, tien miljoen drie en tachtig duizend frank (10.283.000 fr.) aan gewone uitgaven en honderd tien duizend frank (110.000 142 /f ) aan uitzonderlijke uitgaven, samen tien miljoen driehonderd drie en negentig duizend frank (10.393.000 fr.),

voor het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, drie en dertig miljoen acht en tachtig duizend frank [33.088.000 fr.)

aan gewone uitgaven en twee miljoen tweehonderd vijftig duizend frank (2.250.000 fr.) aan uitzonderlijke uitgaven, samen vijf en dertig miljoen driehonderd acht en dertig duizend frank (35.338.000 fr.),

voor het ministerie van Nijverheid en Arbeid, negen miljoen acht en zestig duizend frank (9.068.000 fr.)

aan gewone uitgaven en vijf en negentig duizend frank (95.000 fr,)
aan uitzonderlijke uitgaven, samen negen miljoen honderd drie en zestig duizend frank (9.163.000 fr.),

voor het ministerie van Financiën, een en negentig miljoen achthonderd twee en zestig duizend honderd frank (91.862.100 fr.),

voor het ministerie van Landbouw en Openbare Werken, twee en twintig miljoen negenhonderd twee en veertig duizend vierhonderd frank (22.942 400 fr.)

aan gewone uitgaven en driehonderd acht duizend frank (308.000 fr.) aan uitzonderlijke uitgaven, samen drie en twintig miljoen tweehonderd vijftig duizend vierhonderd frank (23.260.400)

voor onwaarden en terugbetalingen, een miljoen achthonderd zeven duizend frank (1.807.000 fr.).

Brussel, den 25 juli 1918.

No. 72.-31. juli 1918.

 

Bekendmaking betreffende de likwidatie van Britsche en Franse deelhebbingen. In plaats van den heer Weinkrantz, heb ik den heer v, Baerensprung te Brussel ,,BankAbteilung* (Bankafdeling) Wetstraat 28, tot liquidator benoemd van de in België voorhanden zijnde Franse en Britse deelhebbingen (akties) aan de Societe Anonme des Hauts-Fourneaux et Acieries de Èumelange-St -Ingbert (Bilmelinger und St Ingberter Hochofenund Stahlwerke Akt,-Ges.) te RûTtielingen-St.-Ingbert,

Brussel , den 23 juli 1918,
affiches uit de collectie KOKW

Nieuwpoort grote pijlschans beschoten onderstand lombardzijde b