16 juli 1918 dijnsdag. Sint Niklaas.

‘t Laatste koper wordt opgeeischt afficheeren de Duitschers. Patatten 1,25 fr. de kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 17-07-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC

tot en met 17 07 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

Kemmel ruïnes van het dorp