12 juli 1918 vrijdag. Sint Niklaas

Aardappelen 1,50 fr: de kgr.
Voor de eerste maal krijgen we patatten van ‘t komiteit 1kgr. per persoon en per week aan 0,35fr. de kgr.
Kinderen onder de 3 jaar, persoonen boven de 75 jaar en zieken moeten zich op het stadhuis voor de nieuwe stedelijke melkverdeeling laten inschrijven.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 14-07-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 12-07-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180709 Uitvoeringsbepaling inbeslagneming gerst enz

Advertenties