2 juli 1918 dinsdag. Sint Niklaas.

Onze meldekaart wordt voor de 8st maal door de Duitschers afgestempeld. Aardappelen kosten 2 fr.de kgr: (eigenaardig aan deze pagina en de volgende is dat hij hier fr met punt schrijft en niet met dubbele punt. is echter maar tijdelijk, zou het mogelijk zijn dat de paginas werden overgeschreven telkens er een of meer volledig blad was?)

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
03-07-2018 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 03-07-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 2-07-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

Poskaart Kemmel interieur van de kerk