23 juni 1918 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 23-06-2018 tot 26-06-2018 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 26-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
verordeningen

No. 61. – 22. juni 1918.

Beschikking. Gezien artikel 12 der wet van 10 april 1890/3 Jidi 1891, Gezien de artikelen 8, 14, 15 en 20 van het koninklijk besluit van 25 januari 1897 en de artikelen 12 tot 14 van het ministerieeilBesluit van 30 januari 1897, betreffende de hij de Staatsuniversiteit te Gent toegevoegde Technische Scholen, Gezien de verordening van 21 februari 1918 — V, FI, Illb 374/18 — voor de inrichting van een mijnbouwkundige afdeling aan de Technische Scholen bij de Universiteit te Gent, op voorstel van den bestuurder der Technische Scholen wordt besloten :

Art. 1. De jury*s, belast met het afnemen, in het jaar 1918, van de nu vermelde examens, aan de bij de Staatsuniversiteit te Gent toegevoegde Technische Scholen, zijn samengesteld als volgt :
1. Voorbereidend examen tot den wettelijke graad van kandidaat-ingenieur en toegangsexamen tot de academische graden. De heren : E. P. van den Berghe, professor aan de Universiteit te Gent bestuurder der Technische Scholen, voorzitter ; F. Brûlez, professor aan de Universiteit te Gent, R. J. Kortmulder, professor aan de Universiteit te Gent, P. Menzeraih, professor aan de Universiteit te Gent, J. A. Vollgraff, professor aan de Universiteit te Gent, A. Jacob, docent aan de Universiteit te Gent, A, Vlamynck, docent aan de Universiteit te Gent.

  1. Examen tot den wettelijke graad van kandidaatingenieur. Eerste gedeelte. De heren. E. P. van den Berghe, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Technische Scholen, voorzitter, F. Brûlez, professor aan de Universiteit te Gent, E. Haerens, professor aan de Universiteit te Gent, B. J. Kortmuller, professor aan de Universiteit te Gent, J. J. P. Valeton, professor aan de Universiteit te Gent, J. A. Vollgraff, professor aan de Universiteit te Gent, A. Jacob, docent aan de Universiteit te Gent, M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent. Tweede gedeelte. De heren : E. P. van den Berghe, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Technische Scholen, voorzitter,F. BruleZy professor aan de Universiteit te Gent R, J. Kortmulder, professor aan de Universiteit te Gent, J. A. Vollgraff, professor aan de Universiteit te Gent, E. C. Witsenimrg, professor aan de Universiteit te Gent, M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent.
  2. Examen tot den academische graad van leerling ingenieur. Eerste gedeelte. De heren : E. P. van den Berghe, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Technische Scholen, voorzitter, F, Bridez, professor aan de Universiteit te Gent, A. Fornier, professor aan de Technische Scholen, E. Haerens, professor aan de Universiteit te Gent, R, J. Korimulder professor aan de Universiteit te Gent, J. J. P. Valeton, professor aan de Universiteit te Geni, J, A. Vollgraff, professor aan de Universiteit te Gent, A, Jacohy docent aan de Universiteit te Gent, M, Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent, Tweede gedeelte. De heren : E, P. van den Berghe, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Technische Scholen, voorzitter, F, Bndez, professor aan de Universiteit te Gent, A. Fornier, professor aan de Technische Scholen, R. J. Kortmulder, professor aan de Universiteit te Gent, J. A. Vollgraff, professor aan de Universiteit te Geni, E, C. Witsenburg, professor aan de Universiteit te Gent, M, Minnaeri, docent aan de Universiteit te Gent.
  3. Examen tot den academische graad van leerling conducteur. De heren: E, P. van den Berghe, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Technische Scholen, voorzitter, F. Brûlez, professor aan de Universiteit te Gent, E. Haerens, professor aan de Universiteit te Gent, J. J. P. Vaûton, professor aan de Universiteit te Gent, A. Jacob, docent aan de Universiteit te Gent, M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent, B. Kimpe, docent aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool te Gent.
  4. Examen tot den wettelijke graad van ingenieur der burgerlijke bouwkunde. Eerste gedeelte. De heren : E. P. van den Berghe, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Technische Scholen, voorzitter, H. E, Boeke, tijdelijk professor aan de Universiteit te Gent, A. Former, professor aan de Technische Scholen, E. Haerens, professor aan de Universiteit te Gent, A. De Jaegere, docent aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool te Gent, M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent, B.Kimpe, docent aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool,
  5. Examen tot den wettelijke graad van mijningenieur. Eerste gedeelte. De heren : E. P. van den Berghe, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Technische Scholen, voorzitter, H. E. Boeke, tijdelijk professor aan de Universiteit te Gent, C. De Bruyker, professor aan de Universiteit te Gent, A. Fornier, professor aan de Technische Scholen, E. Haerens, professor aan de Universiteit te Gent, F. Stoher, professor aan de Universiteit te Gent, J. J. P. Valeton, professor aan de Universiteit te Gent, J. Versluys, professor aan de Universiteit te Gent, M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent, A. De Jaegere, docent aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool R. Kimpe, docent aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool.

Art. 2. ledere jury henoemt uit haar midden een secretaris.

Art. 3. In geval een jurylid verhinderd is, zal de bestuurder der Technische Scholen in diens vervanging voorzien.

Art. 4. De dagen der onderscheiden bovenvermelde examens, alsmede de dagen waarop de inschrijvingen voor die examens worden genomen, zijn bepaald als volgt :

1. Voorbereidend examen tot den wettelijke graad van kandidaat-ingenieur en toegangsexamen tot de academische graden. De eerste zittijd zal den Dinsdag 6 Augustus, de tweede zittijd den Dinsdag 8 oktober, telkens te 9 uur, in het gebouw der Technische Scholen (Plateaustraat) worden geopend. Inschrijvingen kunnen genomen worden : voor den eersten zittijd, tot den 8 Augustus ; voor den tweeden zittijd, tot den 6 october, op het Secretariaat in voormeld gebouw.

  1. Examens tot den wettelijke graad van kandidaat ingenieur en tot academische graden van leerling ingenieur en van leerling-conducteur. De eerste zittijd zal den Dinsdag 23 Juli, de tweede zittijd den Dinsdag 1 oktober, telkens te 9 uur, in het gebouw der Technische Scholen (Plateaustraat) worden geopend. inschrijvingen kunnen genomen worden : voor den eersten zittijd tot den 20 Juli ; voor den tweeden zittijd, tot den 28 September, op het Secretariaat in Gouverneursgebouw.
  2. Examens tot de wettelijke graden van ingenieur der burgerlijke bouwkunde en van mijningenieur. De eerste zittijd zal den Dinsdag 23 Juli, de tweede zittijd den Dinsdag 1 oktober, telkens te 10 uur in het gebouw der Technische Scholen (Plateaiustraat) worden geopend, Inschrijvingen kunnen genomen worden : voor den eersten zittijd, tot den 20 Juli, voor den tweeden zittijd, tot den 28 September, op het Secretariaat in voormeld gebouw.

Art, 5. De bestuurder der Technische Scholen is belast met de uitvoering dezer beschikking, die in het Wet- en Verordeningsblad zal verschijnen.

Brussel , den 12 juni 1918.

affiches uit de collectie KOKW

19180620 Houdende verbod vee te kopen of te verkopen onder beding van latere levering

Advertenties