10 juni 1918 maandag. Sint Niklaas

Er mag geen vleesch meer gezouten of gedroogd worden op Duitsch bevel.
Alle riet wordt door de Duitschers in beslag genomen.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 14-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 11-06-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180608 Inbeslagneming en afleveringsverplichting van verlichtingstoestellen en andere voorwerpen uit koper nikkel brons of tombak in huishoudens en in en aan gebouwen

Advertenties