25 mei 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Van de 600 paarden die hier in St Nikolaas voor 3 jaar waren schieten er nog eene kleine 200 over. De anderen zijn voor den Duitsch opgeeischt. Rogge kost reeds 3,75 fr: de kgr.
Patatten kosten de 1,25fr: de kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 24-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW
No. 52. – 23. MEI 1918.

Uitvoeringsverordening * tot de verordening van 7 februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst, haver, vroege en late aardappelen, tabak en cichorei (suikerij) uit den oogst van 1918. Ter uitvoering van de verordening van 21 februari 1918, houdende inbeslagneming, van gerst, haver, vroege en late aardappelen enz. uit den oogst van 1918, bepaal ik, wat betreft de vroege aardappelen, het navolgende :
Art. 1. De „Kartoffeiversorgungsstelle der VerwaUungschefs fur Flandern und Wallonien” (Aardappel bevoorradingskantoor der Hoofden van het burgeriijk bestuur voor Vlaanderen en Wallonië te  Brussel ), is alleen gemachtigd vroege aardappelen op te koopen. De opkoop en de verzending in het grondgebied der in de bijgevoegde lijst aangegeven gemeenten is opgedragen aan het „Verladerbureau beim Zivilkommissar*’ (Verzendingskantoor bij den burgerlijke Kommissaris) te Mechelen ; buiten dat gebied zijn de bevoegde burgerlijke Kommissarissen en dezer opkopers belast met het opkopen van de vroege aardappelen. De Kartoffelversorgungsstelle is gerechtigd, voor vroege aardappelen buiten den vastgestelden koopprijs een premie voor spoedige aflevering toe te kennen. De bevoegde burgerlijke Kommissarissen zijn gemachtigd voor vroege aardappelen, die na afloop van een bepaalden termijn niet geleverd zijn, den vastgestelden prijs van 25 frank per 100 kilo te verminderen.
Art. 2. De Kartoffelversorgungsstelle is gemachtigd het tijdstip te bepalen, waarop het rooien van vroege aardappelen toegelaten is ; voor dit tijdstip mogen, zelfs voor eigen verbruik, geen aardappelen gerooid worden.
Art. 3, De gevoegde burgerlijke Kommissaris stelt vast, welke hoeveelheden overeenkomstig § 3 der verordening van 21 februari 1918 af te leveren zijn. De Voorzitters van het burgerlijk bestuur (Pràsidenten der Zivilverwaltung) zijn gemachtigd, de hun krachtens § 4 van voormelde verordening toegekende bevoegdheden over te dragen op de burgerlijke Kommissarissen.
Art. 4. Het vervoer van vroege aardappelen is enkel toe’ gelaten op grond van regelmatige vervoerbewijzen f wie vroege aardappelen vervoert, moet de vervoerbewijzen hij zich dragen. De toelating wordt verstrekt : 1) voor het vervoer per spoorweg, buurtspoorweg of schip en voor het vervoer van het een arrondissement naar het ander, uitsluitend door de „Kartoffelversorgungsstelle voor het vervoer binnen het grondgebied der in de hiernavolgende lijst aangegeven gemeenten van het vroege- aardappelgebied, uitsluitend door den burgerlijke Kommissaris te Mechelen buiten dit gebied door den bevoegden burgerlijke Kommissaris.
Art. 5. Wie de bepalingen dezer verordening overtreedt, wordt overeenkomstig § 7 der verordening van 21 februari 1918, met een geldboete van ten hoogste 20.000 mark of een gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar gestraft. Boven en behalve de straf, is de verbeurdverklaring uit te spreken van de voorwerpen, waarmede de strafbare handeling is begaan of die tot het ongeoorloofd vervoer van de veldvruchten hebben gediend. Is de overtreding begaan met het inzicht een ongeoorloofde winst op te strijken, dan moet een gevangenisstraf van ten minste een week of een geldboete die ten minste tienmaal de prijzen overeenkomstig § 2, in geen geval echter minder dan 25 mark bedraagt uitgesproken worden.
Brussel , den 17 april 1918.
Lijst van de gemeenten, behorende tot het „Verladerbureau beim Zivilkommissar’* (verzendingskantoor bij den burgerlijke Kommissaris) te Mechelen, voor het benuttigen der vroege aardappelen. Arrondissement Mechelen: Al de gemeenten van het arrondissement.
Arrondissement Antwerpen: (Voor de namen zie Duits.)
Arrondissement Turnhout: (Voor de namen zie Duits.)
Arrondissemsni B rus s el-Land: (Voor de namen zie Duits.)
Arrondissement Leuven : [Voor de namen zie Duits.)

No. 52. – 23. MEI 1918.

Gemeinden. Kreis Mecheln: Sàmtliche Gemeinden des Kreises. Kreis Antwerpen: Broekhem, Kontich, Emblehem, Linth, Massenhoven, Pulderbosch, PuUe, Kanst, Keet, Kamst, Terhagen, Viersel, Waarloos, Zandhoven. Kreis Turnhout: Bouwel, Geel, Gierle, Grobbendonk, Herenthals, Herenthout, Herselt, Houtvenue Hulshout, Morkhoven, Noorderwijk, Oevel, Olen, Poederlee, Kamsel, Sint-Pieters :Lille, Tielen, Tongerloo, 172
Varendonk, Veerle, Vorselaar, Vorst, Wechelderzande, Westerloo, Westmeerbeek, Zoerle-Parwijs. Kreis Brûssel-Land: Humbeek, Kapellen-opden- Bo8ch, Londerzeel, Malderen, Muizen, NieQwenrode, Ramsdonk, Steenhuffel. Kreis Lowen: Baal, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Hever, Keerbergen, Tildonk, Tremeloo, Werchter, Wespelaar.

postkaart Ijzer 11 Boyau de la mort Duitse observatiepost

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s