15 mei 1918 woensdag. Temse

Geen nieuws.temse haven delcampe vdst63

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 7 tot en met 18 mei Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 13-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 48. – 14. MEI 1918.
Verordening houdende inrichting ener zedenpolitie te Mechelen, Pasbrug en Muizen. Ter aanvulling mijner verordeningen van 6 maart 1915 ••• S a 4; Z. blz. 4.
151 en van 11 april 1915, houdende inrichting ener zedenpolitie te Antwerpen enz., bepaal ik het navolgende :
Art. 1. Voor Mechelen en de omliggende gemeenten Pasbrug en Muizen wordt een gemeenschappelijke dienst voor de zedenpolitie ingericht die als Sittenpolizei-Nebenstelle Mechelen (bijgevoegde dienst van de zedenpolitie voor Mechelen) bij de zedenpolitie te Antwerpen aangesloten en onder de bevoegdheid van den Voorzitter van het burgerlijk bestuur (President der Zivilverwaltung) voor de provincie Antwerpen, in zijn hoedanigheid van Hoofd der zedenpolitie voor Groot Antwerpen en Mechelen, geplaatst wordt. De Voorzitter van het burgerlijk bestuur voor de provincie Antwerpen is bevoegd, zich door den burgerlijke Kommissaris hij den „Kreischef’ te Mechelen te laten vervangen bij de handhaving der zedenpolitie.
Art. 2. Artikel 2 der verordening van 6 maart 1915 is dienovereenkomstig van toepassing.
Brussel , den 27 april 1918.
No. 48. – 14. MEI 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Britse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordening van 29 Augustus 1916, over de liquidaties van Britse ondernemingen (verschenen in het Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 253 van 13 September 1916), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen der firma „James Calder e Co. Ltd.,”  Schotland. De heer W. Siebert, Meir 14, te Antwerpen, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen,

Postkaart Temse haven momenteel te koop Delcampe

Advertenties