j

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 7 tot en met 18 mei Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 47. – 12. MEI 1918.
Bij besluit van den heer Generaal Gouverneur zijn benoemd :

Thiry a in Gent
Van Camp Julius in Lier
Brussel , den 26 april 1918
No. 47. – 12. MEI 1918.
Beschikking. Onder wijziging der beschikking van 4 Juli 1917 (Wet- en Verordeningsblad) draag ik de waarneming der rechten en verplichtingen van den minister van Financiën inzake het beheer der Rechtstreekse Belastingen, Douanen en Accijnzen, alsmede inzake de Handelsstatistiek en het beheer der Registratie en der Domeinen, met ingang van heden op aan het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen, voor het Vlaams bestuursgebied, aan het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Wallonië voor het Waals bestuursgebied. Inzake het beheer der Schatkist, het beheer der Openbare Schuld en der Munten evenals inzake het beheer der Kas voor Weduwen en Wezen der ambtenaren beambten en bedienden van het beheer van Financiën, blijft het Hoofd van de afdeling van Financiën hij den Generaal Gouverneur in België (Leiter der Finanzabteilung het dem Generalgouverneur in Belgien) voorlopig belast met de waarneming der rechten en verplichtingen van den minister van Financiën.
Brussel , den 4 mei 1918.
No. 47. – 12. MEI 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 augustus 1916 en van 15 april 1917, over de liquidatie van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 253 van 13 September 1916 en Nr. 355 van 19 april 1917), de liquidatie bevolen van de grotendeels Frans eigendom uitmakende erven gelegen Huidevetterstraat, 2 en 4 en Meir 10, te Antwerpen. De heer Dr. Ochwadt, meir 14, te Antwerpen, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel , den 4 Met 1918.

affiche kolenverdeling Vlaanderen