6 mei 1918 maandag. Sint Niklaas

Emiel wordt in St Nikolaas als tijdelijken onderwijzer benoemd.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 7 tot en met 18 mei Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
verordeningen

No. 44. – 4. MEI 1918.
Betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 augustus 1916 en van 15 April 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 253 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 april 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen der firma Societe Fonciere Lyonnaise S. A.y te Parijs. De heer Dr. Ochwadt, meir 14, te Antwerpen, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel , den 25 april 1918.
No. 44. – 4. MEI 1918.
Bekendmaking. Bij Besluit van 17 april 1918 van den heer Generaal Gouverneur in België zijn benoemd :
1, Bij het Hoofdbeheer van Posterijen voor Vlaanderen te Brussel :
a) met ingang van 1 april 1918 tot hoofdpostmeester – dienstbestuurder
de heer H, E. F, Van de Velde, bouwmeester te Schaarbeek
b) met ingang van 1 maart 1918, tot bureeloverste de heer T,E,De Buck, klerk,
de heer H. E. H. C. Brunein, klerk, tot bureelonderoverste
de heer C. J. T. Fineau, klerk, allen te Antwerpen,
de heer H. G. Swillens, klerk, te Brussel ;
c) met ingang van 1 februari 1918, tot bureelonderoverste de heer L. Mees, klerk, te
Brussel ,
2. Bij het bestuur der postomschrijving Gent : met ingang van 1 januari 1918, tot hoofdklerk de heer P, Bowan, klerk, te Gent.
Brussel , den 17 april 1918,

No. 44. – 4. MEI 1918.
Besluit. De Voorzitter van het Keizerlijk Duits Beheer van Posterijen en Telegrafen in België, die belast is met de waarneming der rechten en verplichtingen van een Belgische minister van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, besluit :
Enig artikel. Zijn benoemd : Bij het Hoofdbeheer van Posterijen voor Vlaanderen, te
Brussel . :
a) met ingang van 1 maart 1918, tot klerk 2e klasse de heer L. J. G. P eeters, ordeklerk te Deurne, tot bode de heer J. E, Hoisheek te Brussel ;
b) met ingang van 1 februari 1918, tot machineschrijfster juffrouw .Maas, te Brussel ,
Brussel , den 17 april 1918.

affiches uit de collectie KOKW

postkaart IJzer 7 de stroom gezien vanaf de Sluizen

Advertenties