1 mei 1918 woensdag . Sint Niklaas

Er komen hier twee Duitsche infanterieregimenten toe, ze worden in de zalen en bij de burgers ingekwartierd

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
nieuws overgeschreven uit NRC
19180501 – Sebastopol door de Duitscher bezet.
tot en met 30-04-1918 geen verordeningen

No. 43. – 1. MEI 1918.
Bekendmaking betreffende het inwisselen van zinkmunt.
De zinkmunt van 50 centiem wordt overeenkomstig nummer 6 der verordening van 20 december 1917 over het slaan van zinkmunt van 50 centiem, bij de kassen van de Nationale Bank van België te Brussel . en van dezer agentschappen te Antwerpen, Charleroi en Luik, tegen wettelijke betaalmiddelen in bedragen van ten minste 100 frank ingewisseld.
Brussel , den 22 april 1918.

No. 43. – 1. MEI 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen.
Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België die ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 april 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr, 263 van 13 september 1916 en Nr, 335 van 19 april 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde grondeigendom van de Wwe Achille Adam, te Parijs. De heer Dr. Ochwadt, Antwerpen, meir 14, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen,
Brussel . den 23 April 1918.

No. 43. – 1. MEI 1918.
Bij besluit van 20 april 1918 van den heer Generaal Gouverneur, is de heer G. van de Weghe, advocaat hij het Hof van Beroep te Gent, tot vrederechter van het kanton Oudenaarde benoemd, ter vervanging van den heer D’hont (S. A. E.) overleden.
Brussel , den 23 april 1918.
affiches uit de collectie KOKW

19180429 Verhoeding en verslepen Muil en Klauwzeer

Advertenties