15 april 1918 maandag .Sint Niklaas

De 2e kolenverdeling voor St.Nikolaas begint heden. De Duitsche zomertijd neemt aanvang: de horloges worden 1 uur vooruit gezet (2,5 uur voor de Fransche Tijd.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog terug online

nieuws overgeschreven uit NRC

19180415 – Bailleul door de Duitsers bezet.

verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 37. – 15. APRIL 1918.
Beschikking.
Art. 1. Ter vervanging van de heren Gustaaf Lambrechts, overleden, en Loos, hoofdschoolopziener, die zijn ontslag gevraagd heeft zijn tot leden van den verbeteringsraad voor het lager onderwijs benoemd de heren De Vae, leraar aan het atheneum te Gent, en De Meyer, hoofdschoolopziener te Antwerpen.
Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.
Brussel, den 4n april 1918.

No. 87. – 15. APRIL 1918.
Beschikking.
Aangezien de schepenen der stad Gent Coppieters, Heynderyckx en Anseele verklaard hebben, dat zij hun ambt als schepenen der stad Gent neerleggen, wordt
overeenkomstig de verordening van 16/18 maart 1918, betreffende het gemeentebestuur der stad Gent, in gemeen overleg met de Etappeninspektie van het 4 leger het navolgende bepaald :
§ 1. De schepen professor de Bruyneis als schepen der stad Gent afgezet.
§ 2, De heren Flancquart, advokaat, Wannyn, hoofd eener school, vander Spurt, tandarts, prof. Fomier en prof.Huybreghts zijn tot schepenen-kommissarissen der stad Gent benoemd.
Brussel, den 30n maart 1918.

19180415 Betreffende het verkeer van vlees

Advertenties