10 april 1918 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
13 en 14 april Geen nieuws
gedichtenblog terug online
Nieuws overgeschreven uit NRC

19180410 – Armentères door de Duitsers genomen 10000 gevangenen en 150 kanonnen.
19180410 – Bessarabië verklaart zich aan te sluiten bij Roumenië.
Verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 35. – 10. APRIL 1918.
Verordening
betreffende vergoeding voor dienstreizen (reis- en verblijfkosten).
Art. 1. De vergoedingen voor dienstreizen (reis- en verblijfkosten) toegekend aan de bedienden van den Staat, evenals aan andere personen, die in het belang van den Staat werkzaam zijn, worden voor het gebied der Vlaamse ministeries van Justitie, van Binnenlandse Zaken van Wetenschappen en Kunsten, van Nijverheid en Arbeid, alsook van Landbouw en Openbare Werken, de grondslag van de bestaande tarieven tot nader bericht algemeen met 60 % verhoogd.

Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is gemachtigd, zelf andere hoogste en geraamde bedragen vast te stellen dan die, welke naar de bestaande bepalingen voor reis- en verblijfkosten bij dienstreizen vastgesteld zijn of vastgesteld kunnen worden.

Art. 3. De voorschriften van deze verordening zijn met terugwerkende kracht toepasselijk op de dienstreizen, dit sedert den 1n oktober 1917 ondernomen werden.

Art. 4. Het hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze verordening belast,
Brussel, den 30n maart 1918.

No. 35. – 10. april 1918.
Bij Besluit var, den heer Generaal Gouverneur zijn benoemd zie Duitse tekst

Affiche: 19180408 Nameting bebouwde gronden broodgraan en plaatsing houten bord eigenaar

Advertenties