7 april 1918 zondag. Geen nieuws.

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 07-04-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 34. – 7. APRIL 1918.
Verordening. ***
Voor den duur van 15 april 1918, 2 uur ’s morgens, tot en met 16 september 1918, 3 uur ’s morgens, is de wettige tijd de midden-zonnetijd van den 30 n lengtegraad Oosten van Greenwich (Midden-Europese Zomertijd).
Vanaf 16 September 1918, 3 uur ’s morgens, is de wettige tijd de midden-zonnetijd van den 15 n lengtegraad Oosten van Greenwich (Midden-Europese tijd).
Op 16 september 1918 komt het uur van 2 tot 3 uur morgens tweemaal voor; de eerste maal wordt dit uur als 2k, 2k 1 minuut enz. tot 2k 59 minuten, de tweede maal als 2B, 2B 1 minuut enz. tot 2B, 2B 59 minuten aangeduid.
Alleen vorenstaande tijdsbepaling mag gebezigd worden,inzonderheid voor al de openbare aankondigingen, duurtabellen alsook voor de vaststelling van gerechtszittingen, school-, kantoor-, magazijn- en bedrijfsuren.
De openbare uurwerken moeten den 15 n april 1918 te 2 uur ’s morgens (Midden-Europese tijd) tot op 3 uur voorgezet, den 16 n September 1918 te 3 uur ’s morgens (Midden-Europese Zomertijd) tot op 2 uur achteruitgezet worden.
Onder openbare uurwerken zijn niet alleen te verstaan de torenuurwerken, en de uurwerken, die in straten en op pleinen geplaatst zijn, doch ook al de uurwerken in huizen, waartoe het publiek toegang heeft, als zijnde: openbare verkeersinrichtingen,gasthuizen, banken, scholen, winkels, enz,
Wie in strijd met deze verordening handelt en daarbij de Duitse of de openbare belangen benadeligt of op enigerlei wijze afbreuk doet, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 10.000 Mark of met een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar, Beide straffen kunnen te samen uitgesproken worden. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn daartoe bevoegd.
Brussel, den 28n maart 1918.

No. 34. – 7. APRIL 1918.
Verordening
betreffende het Zoniënbos.
Het Zoniënbos wordt onder het militair beheer en onder de militaire bescherming van het Generaal Gouvernement geplaatst. De „Stabsoffizier der Pioniere Nr. 164’* is belast met de oprichting van een Militar-Forstamt te Brussel dat voor de regelrechte houtbenutting en voor de bescherming van het Zoniënbos overeenkomstig mijn onderrichtingen te zorgen heeft.
Zonder bijzondere schriftelijke toelating van het Militar-Forstamt te Brussel is het voortaan verboden in genoemd bos te jagen en er hout uit weg te nemen.
Wie deze verordening overtreedt wordt met een gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar of met een geldboete van ten hoogste 10.000 Mark gestraft. Bovendien kan een geldboete opgelegd worden, die vijftigmaal de waarde van het weggenomen vertegenwoordigt.
De poging lot overtreden is strafbaar.
Behalve de straf, opgelopen wegens de overtreding, moet eveneens de verbeurdverklaring van het geweer, het jachtgetuigen de honden, alsook van de gereedschappen, die voor het wegnemen van hout medegebracht worden, uitgesproken worden, om het even of de strafbare handeling in het bos zelf of buiten hetzelve waargenomen wordt.
De krijgsrechtbanken zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Deze verordening treedt in werking op het ogenblik haar bekendmaking,
Brussel, den In april 1918.
No. 34. – 7. APRIL 1918.
In verband met vorenstaande verordening bepaal ik het navolgende: Het voor het Militar-Forstamt te Brussel benodigde personeel is uit manschappen van de „Wirtschafts (Forst-) Kompagnien „samen te stellen en op geschikte plaatsen onder te brengen. Het Gouvernement van Brussel en Brabant heeft zich in zake het onderbrengen en het ondersteunen van het  Militar-Forstamt te gedragen naar de aanwijzingen van den „Stabsoffizier der Pioniere Nr. 164 Het heeft er eveneens voor te zorgen, dat vorenstaande verordening zodra mogelijk ter algemene kennis worden gebracht. Te Brussel en in de omliggende gemeenten moet bedoelde verordening bij plakbrief bekendgemaakt worden,
No. 34. – 7. APRIL 1918.
Verordening **
betreffende het reizigersverkeer. (Voor het ganse gebied van het Generaal Gouvernement,)
De bij verordening Ild Nr. 1751JII18 van 8 maart 1918 opgelegde bepaling omtrent den pasdwang voor reizen naar en uit het arrondissement Philippeville, naar en uit
het gedeelte van het arrondissement Dinant, gelegen beneden den spoorweg Sasoye Yvoir—Leignm—grenspunt tussen de arrondissementen Dinant en Marche, alsook naar en uit het arrondissement Neufchâteau, is hierbij opgeheven.
Brussel, den 3 april 1918.
No. 34. – 7. APRIL 1918.
Bij besluit van 30 maart 1918 C. FI. V 2083 van den heer Generaal Gouverneur is de heer Jan Stefaan Beenaerts schepen, tot burgemeester van de gemeente Heusden (provincie Limburg) benoemd.
Brussel den 4 april 1918.

Pasdwang reizigersverkeer

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s