27 maart 1918 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

24.03.1918 tot en met 30.03.1918 Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 28.03-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 25-03-1918 geen verordeningen

No. 30. – 26. maart 1918.
Bekendmaking. De heer Generaal Gouverneur heeft tot leden van het bij verordening van 21 februari 1918 ingesteld College van Curatoren der Universiteit te Gent, aanvankelijk voor den duur van een jaar, benoemd : professor Dr. P. Hoffmann, thans rector der Universiteit, voorzitter, professor Dr. Mr. L. Dosfel, plaatsvervangend voorzitter, professor Dr. J. De Decker, professor Dr. J. Ohrie, professor Dr. J. Versluys, professor Dr. F. Stôher, professor Dr. B. Speleers, professor Dr. H. Schoenfeld, hoofdingenieur-professor E. P. Van den Berghe, professor Dr. E. Cïaeys, professor Dr. C. De Bruyker en, krachtens artikel 4 van dezelfde verordening, de uitoefening van het ambt van ,beheerder” der Universiteit te Gent voorlopig toevertrouwd aan Mr. B. J. Huyhreghts, buitengewoon professor in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit.
Brussel, den 15 maart 1918.
No. 30. – 26. maart 1918.
Bekendmaking. De heer Generaal Gouverneur heeft aan de op 1 Maart 1918 voltrokken verkiezingen voor den Raad van Beheer der Universiteit te Gent zijn bevestiging verleend en den secretaris van dien Raad van Beheer berwemd. De Raad van Beheer der Universiteit is als volgt samengesteld : professer Dr. P. Hoffmann, rector, voorzitler, professor Dr. C. De Bruyker professer Dr. R. Speleers, professer Dr. D. De Vries Reilingh, professer Mr. L. Dosfel, plaatsvervangend voorzitter, hoofdingenieur professer E. P. Van den Berghe ; tot secretaris van den Raad van Beheer is benoemd professer Dr. J. B. Huyhreghts.
Brussel, den 15 maart 1918.
affiches uit de collectie KOKW

Ieper graf voor soldaten zonder gekende begraafplaats

Advertenties