18 maart 1918 maandag Sint Niklaas

Gezien de graanschaarste krijgen we van heden per persoon maar 250 gram brood per dag meer.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
20.3.1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 20.03-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 26. – 17. maart 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Britse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordening van 29 Augustus 1916, over de liquidaties van Britse ondernemingen (verschenen in No. 253 van 13 September 1916 van het Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België), de liquidatie bevolen
1) van het in België voorhanden zijnde vermogen der firma John Martin e Co., te Antwerpen,
2) van het in Antwerpen, Everaertstraat 105, gelegen nijverheidsperceel van den Engelsman John Martin.
De heer Dr. Ochwadt, Meir 14, te Antwerpen, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel, den 8 maart 1918,
No. 26. – 17. maart 1918.
Beschikking. Enig artikel. Gezien artikel 3 der verordening van 21 februari 1918 — betreffende den Raad van Beheer der Universiteit te Gent, bekrachtig ik hierbij de op 1 maart 1918 gehouden verkiezing der professoren C. De Bruyker, D. De Vries Reilingh, L. Dosfel, B. Speleers, E. P. Van den Berghe tot leden van den Raad van Beheer der Universiteit
Brussel, den 9 maart 1918
No. 26. – 17. maart 1918.
Bekendmaking betreffende pasdwang {voor het ganse gebied van het Generaal Gouvernement). Onder wijziging der bepalingen op het paswezen, wordt met ingang van 15 maart 1918 tot nader bericht het reizen naar het gedeelte van het arrondissement Doornik, dat ten Oosten van de spoorlijn Ronse-Leuze-Peruwelz gelegen is, naar de arrondissementen Ath en Bergen, alsmede naar het gedeelte van het arrondissement Zinnik, dat ten Westen der lijn gaande van de gemeente Bever {niet er bij begrepen) tot de gemeente Bois-de-Lessines {er bij begrepen) gelegen is, aan den pasdwang onderworpen. Overtredingen worden overeenkomstig de strafbepalingen van de voorschriften op het paswezen gestraft.
Brussel, den 10 maart 1918.

affiches uit de collectie KOKW

bewerking fruit voor beroepshandel

Advertenties