10 maart 1918 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 9.3.1918 tot en met 11.3.1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 09.03-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC

19170309 – Arles aan de Somme door de Engelsman bezet.
tot en met 10-03-1918 geen verordeningen

No. 23. – 9. maart 1918.
Beschikking.
Art. 1. De hierna vermelde personen worden benoemd tot leden van de jury, die voor het lopenjaar belast is met het afnemen van het examen van lerares in de huishoudkunde bij het middelhaar onderwijs: Mevrouw Sondervorst-Verhuyck, opzienster van het huishoudkundig onderwijs aan de middelbare scholen {voorzitster), Mevrouw Schram-Van de Wall, lerares te Schaarbeek, Mevrouw De Muyter-Van de Wiele, opzienster van het vakonderwijs, te Laken, Juffrouw Brabants, Bosa, bestuurster van de Rijks middelbare meisjesschool, te Lier, De heer Dr. jurist Van Acker, K,le raar aan de Rijks middelbare normaalschool te Brussel.
Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungsclief) voor Vlaanderen is bevoegd afwezige leden te doen vervangen en de jury aan te vullen.
Art. 3. De jury duidt onder haar leden een sekretaresse aan.
Art. 4. De voorzitster van de jury moet de leden van de jury en de kandidaten ter zitting oproepen.
Art. 5. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.
Brussel, den 23n februari 1918.
affiches uit de collectie KOKW 19180308 Verkeer van reizigers Philipville gebied zonder pasdwang

Advertenties