8 maart 1918 vrijdag Sint Niklaas

J.Lentacker trekt 12 fr van Mechelen -Terneuzen over Februari

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 9.3.1918 tot en met 11.3.1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 09.03-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 08-03-1918 geen verordeningen

 

No. 23. – 9. maart 1918.
Verordening betreffende de voorlopige oprichting van een College van Curatoren voor de Universiteit te Gent. Gezien de bijzonder moeilijke, omvangrijke en zeer verantwoordelijke taak, die de Universiteit te Gent tegenwoordig te vervullen heeft, bepaal ik, onder wijziging van artikelen 25-27 der organieke wet van 15 Juli 1849, het navolgende:
Art. 1. De Curator (beheerder-opziener) van de Universiteit te Gent wordt tot nader bericht vervangen door een College van Curatoren, die de waarneming der beheerszaken van den Curator overneemt, Het aan het ambt van Curator verbonden toezicht wordt onmiddellijk opgedragen aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten.
Art. 2. Het College van Curatoren is samengesteld uit: den rector der Universiteit, den laatsten nog in dienst zijnden ambtsvoorganger van den rector {den „prorector”) en negen andere leden, die onder de {in dienst zijnde en emeriti-) professoren der Universiteit en der daarbij bestaande Hogere Scholen door de regering te benoemen zijn.
Art. 3. De rector roept het College van Curatoren bijeen en neemt het voorzitterschap er van waar. De regering duidt een bestendig plaatsvervangend voorzitter aan.
Art. 4. Aan het College van Curatoren wordt een bezoldigd zaakwaarnemend ambtenaar toegevoegd, die den titel van beheerder” en den rang van gewoon professor voert en die door de regering wordt benoemd. De beheerder woont de zittingen van het College van Curatoren hij als raadgevend lid en maakt het verslag er van op. Hij moet de lopende beheerszaken afdoen; voor het overige worden zijn ambtsverrichtingen door het huishoudelijk reglement geregeld.
Art. 5. Het College van Curatoren maakt een huishoudelijk reglement op, dat aan de goedkeuring van het Ministerie onderworpen is.
Art. 6. Het College van Curatoren kan de uitwerking van zekere aangelegenheden, alsook van afzonderlijke beheerszaken aan onderkommissies opdragen. Het College van Curatoren neemt besluiten bij meerderheid van stemmen; staken de stemmen, dan beslist de stem van den voorzitter. Voor het nemen van geldige besluiten door het College van Curatoren, is de aanwezigheid van ten minste 6 leden vereist.
Art. 7. Over iedere vergadering van het College van Curatoren is verslag op te maken dat, voorgelezen en goedgekeurd, door den voorzitter en den beheerder ondertekend wordt.
Art. 8. Alle stukken, die van het College van Curatoren op dezes verantwoordelijkheid uitgaan, moeten nevens de handtekening van den voorzitter deze van den beheerder dragen.
Art. 9. Het College van Curatoren moet eenmaal in 4 jaar aan het Ministerie verslag uitbrengen over zijn werkzaamheden. (Overgangsbepaling) .
Art. 10. Daar er thans geen prorector bestaat, komt in dezes plaats een tiende lid, dat onder de in dienst zijnde en emeriti professoren der Universiteit en de daarbij bestaande Hogere Scholen door de regering te benoemen is.
Art. 11. Deze verordening treedt met ingang van 1 januari 1918 in werking.
Brussel, den 21 februari 1918,

postkaart Diksmuide Woumenstraat en Molenstraat Grote markt

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s