1 maart 1918 vrijdag Sint Niklaas

Onzen Emiel treedt als onderwijzer in dienst te Temsche.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5.0231918 tot en met 7.03-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
van 22-02-1918 tot en met 29-02-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 28-02-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180228 – Gansch Armenie door de Turken bezet.
19180228- Lijfland – Estland -Oukraïne door Duitsche troepen bezet.
19180301 – Oostenrijk rukt Oukraïne binnen onder voorwendsel de regeering hulp te verleenen.

No. 30. – 1. maart 1918.
Verordening. In aansluiting aan de verordening van 5 September 1916 betreffende het vervoer van goederen binnen het gebied van het Generaal Gouvernement, wordt de ,,Grenzbewirtschaftung beim Generalgouvemement” te Antwerpen gemachtigd, voor het verkeer binnen het gebied van het Generaal Gouvernement, vervoertoelatingen af te leveren voor de goederen, die van haar bevoegdheid afhangen.
Brussel, den 13n februari 1918.
No. 20. – 1. maart 1918.
Bekendmaking. Bij besluit van 14 februari 1918 van den heer Generaal Gouverneur is de heer Lodewijk Hallet, handelaar en landhouwer, tot burgemeester van de gemeente Sluize, provincie Limburg, benoemd,
Brussel, den 17n februari 1918.
No. 20. – 1. maart 1918.
Bij besluit van den heer Generaal Gouverneur in België zijn benoemd : op 15 november 1917 de heer Willemsen, J, P., onderbureeloverste tot bureeloverste aan het Vlaams ministerie van Landbouw. op 29 september 1917, de heer Jageneau, L. H, M., klerk te Masse, tot bureeloverste bij het beheer der Weldadigheidsgestichten van den Staat. op 31 januari 1918, de heer Dr. Quintens, B., geneesheer te St. Truiden, tot opziener der gestichten en koloniën voor krankzinnigen. op 9 februari 1918, de heer Van Bergen, Jozef, hoofdvertaler van het Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, tot bureeloverste aan het Vlaams ministerie van Justitie.
Brussel, den 20n februari 1918.

postkaart Diksmuide treinstation en busstation

Advertenties