17 januari 1918 donderdag Sint Niklaas

’t Duitsch infanterieregiment dat in ’t Klein Seminarie en bij de burgers gekaserneerd was, is dezen morgend na 3 weken rust, weer naar ’t front vertrokken.
3 Duitsche infanterieregimenten komen hier toe om zich uit te rusten en worden bij de burgers gekaserneerd.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 11.01.1918 tot en met 15.01-1918 geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 19-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 18-01-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

afbeelding uit l’illustration van 12 01 1918 : in de modder  van de Somme

Advertenties