7 januari 1918 maandag. Sint Niklaas

Alle koperen klinken , bellen, trekkers, enz : worden door de Duitschers opgeeischt.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 10-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 07-01-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Prins Albertstraat met zicht op station

Advertenties