5 januari 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Geen Nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
Door Raphel  overgeschreven nieuws uit NRC

19180105 – De Onderhandelingen voor den vrede tusschen de Russen en de centralen verbroken.

verordeningen
No. 2. – 5. januari 1918.
Beschikking
betreffende de koninklijke bibliotheek te Brussel. Onder wijziging van de koninklijke besluiten van 30 December 1912 en 22 Oktober 1913, alsook van het ministerieel hesluit van 23 oktober 1913, bepaal ik het navolgende,
dat op 1 Januari 1918 in werking treedt:
Art. 1. Aan de koninklijke bibliotheek te Brussel is de betrekking van bestuurder ingesteld. De betrekkingen van hoofdkonservator en van opziener van beheer zijn afgeschaft. Al de rechten en plichten van den voormalige hoofdkonservator en van den voormalige opziener van beheer gaan over op den bestuurder; de jaarwedde van bestuurder wordt van geval tot geval in het bijzonder vastgesteld. Aan de koninklijke bibliotJieek wordt eveneens een verdere betrekking van konservator ingesteld; de titularis zal in de eerste plaats den bestuurder behulpzaam zijn hij de leiding van de beheerszaken. De raad van toezicht hij de koninklijke bibliotheek zal zijn werkzaamheden schorsen, zolang de hij beschikking van heden benoemde bestuurder zijn amhtsbezigheden zal uitoefenen, art van 30 December 1912 Artikel 33 van net reglement van 22 Oktober 1913 tot inrichting van de koninklijke bibliotheek, wordt in dier voege gewijzigd, dat de bestuurder, in overleg met de afzonderlijke afdelingsoversten, te beschikken heeft over de middelen, die aan de afzonderlijke afdelingen toegewezen zijn.
Art. 2. De bibliotheek van het muziekconservatorium te Brussel, wordt hij de koninklijke bibliotheek aangesloten en is in de lokalen van die instelling onder te brengen. Samen met het Fétis-fonds maakt zij een afzonderlijke afdeling van de koninklijke bibliotheek uit. De werken, die voor het geven van het onderricht in het conservatorium rechtstreeks nodig zijn, blijven in de klassen van het conservatorium, onder toezicht van den bestuurder dezer instelling.
Art. 3. Het hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen (Verwaltungschef) is belast met de uitvoering van deze beschikking,
Brussel, den 15n December 1917.
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Sint Niklaas Sint Jozefgesticht Speelplaats

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s