13 november 1917 dijnsdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 19-11-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 414. – 13. november 1917.
Verordening.
Op aanvraag van de hieronder opgesomde zeven maatschappijen van onderlingen bijstand, alsook op grond van h et advies der bestendige commissie voor de maatschappijen van onderlingen bijstand en op voorstel van het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen, heb ik bedoelde maatschappijen wettelijk erkend :
Provincie Brabant :
1. De Broeders van Etterbeek, te Etterbeek.
2. De Onderlinge Eendracht, te Koekeïberg.
3. Hulp en onderstand, te Leuven.
4. Nachtwakers en gewezen Nachtwakers, te Brussel.
4. De Arbeidsvrienden der Nijverheidsschool van Etterbeek, te Etterbeek. Provincie Antwerpen :
6. Wie Zaait, Maait, te Antwerpen.
7. Mijn Pensioen, te Wilrijk.
Onder dezelfde voorwaarden als hierboven aangeduid, verleen ik aan de beide navermelde maatschappijen de toelating, hun standregelen te wijzigen :
Provincie Brabant :
1. Ons aller Belang, te Brussel. Provincie Oost-Vlaanderen :
2. Verbroedering der Werklieden, te Vinkt.
Brussel, den In november 1917.

No. 414. – 13. november 1917.
Verordening ***
Inbeslagneming van olm-, es- en populierstammen. ( Voor net ganse  gebied van net Generaal Gouvernement). Ik bepaal hierbij, dat al de staande olmen, essen en populieren, die op 1.50 meter hoogte van den grond gemeten, 1 meter of meer omtrek hebben, te rekenen van den dag der bekendmaking dezer Verordening in beslag genomen zijn.
Onder populieren zijn al de populiersoorten, zoals Canada populier, de witte populier, de abeel enz. te verstaan. Wie na den dag der bekendmaking dezer Verordening, olmen, essen en populieren velt, vervoert of ze verwerkt, zonder daartoe de schriftelijke en afgestempelde toelating te hebben van den „Stabsoffiziere der Pioniere Nr 164 Brussel (welke toelating aan te vragen is bij de „Holzabgabestelle” te Antwerpen), wordt gestraft met ten hoogste 10.000 mark boete en met ten hoogste 3 jaar gevangenis of met één dezer straffen. De krijgsrechtbanken, krijgsbevelhebbers en de krijgsoverheden die met de nodige macht werden bekleed, tot oordeelvellen bevoegd.

No. 414. – 13. november 1917.
Ik bepaal, dat vorenstaande Verordening in de verschillende gemeenten bij aanplakbrief ter algemene kennis is te brengen. De „Holzabgabestelle” te Antwerpen zal dan een keuze doen onder de in beslag genomen bomen en verdere aanwijzingen uitvaardigen over het vellen en het vervoeren. De bestaande bepalingen op het vellen en vervoeren van populieren en van olmen door de onderscheiden Gouvernementen alsook van essen door de bosbeheren, worden door deze Verordening in genen dele gewijzigd. Brussel, den 6 november 1917.
.
affiches uit de verzameling van het KOKW

19171110 Verhoogd haverrantsoen dekhengsten.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s