6 oktober 1917 zaterdag Sint Niklaas

g
We koopen 250 kg patatten aan 52 fr: de 100 kgr!

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 06-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 08-10-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor oktober zijn)

No. 400. — 6. OKTOBER 1917.
Beschikking. Krachtens Art. 14, 21 en 22 van het koninklijk besluit van 6 oktober 1855, betreffende de ambtelijke ijking der maten en gewichten, wordt besloten : Bij het ijken van de maten, gewichten en weegtoestellen, die gedurende het dienstjaar 1918 aan de ijking onderworpen zijn, zullen de ijkers, overeenkomstig de bestaande bepalingen, volgende ijken bezigen :
1) de thans gebruikte bestendige merken,
2) de periodieke letter Y (psi) voor de maten en gewichten en het cijfer 18 (achttien) voor de weegtoestellen.
Brussel, den 30n September 1917.
No. 400. – 6. OKTOBER 1917.
Bekendmaking.
De Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs) voor Vlaanderen en voor Wallonië bepalen, overeenkomstig Art. 7 der Verordening van 27 maart 1916 van den heer Generaal Gouverneur, betreffende den verkoop van kunstmeststoffen, het navolgende : Voor de hiernavermelde meststoffen zijn volgende hoogste prijzen vastgesteld : Hierbij wordt verstaan dat de papieren zakken aan den kosten prijs zullen afgeleverd worden. zelf den 12n September 1917.
No. 400. – 6. OKTOBER 1917.
Beschikking (voor Vlaanderen). Met werkende kracht van 1 oktober 1917, beschik ik het navolgende : 1. aan het koninklijk conservatorium voor muziek te Brussel wordt een Vlaamse leerstoel voor geschiedenis der muziek opgericht ; 2. voor dien leerstoel wordt benoemd professor Dr. Hermann Wirth, met een jaarwedde van 4000 frank.
Brussel, den 29n September 1917.

postkaart Monument voor Ieperse helden

Advertenties