3 oktober 1917 woensdag Sint Niklaas

Onze meldingskaart wordt door het Duitsche meldeambt van Antwerpen hier op het Stadhuis voor de 15de maal afgestempeld.
Alle koper, uitgenomen de ingebruik zijnde lichttoestellen, wordt door de Duitschers opgeeischt. We moeten vandaag inleveren doch verbergen alles. .

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 04-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 03-10-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor oktober zijn)

beschadiging aan de môle van Zeebrugge na ontploffing Engelse duikboot met 12000 kg dynamiet

Advertenties